Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty NaukoweNajnowszy Zeszyt

WWSI

Zeszyt 13/2015


Informacje wydawnicze
Spis treści
Od Redakcji
Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek do znajdowania ekstremów globalnych wybranych funkcji testowych
A particle swarm optimization algorithm for finding global extrema of some benchmark functions
Ewa Figielska, Mateusz Wiatrak
Koncepcja szkoleniowej bazy danych „Dynamiczna populacja” – projekt realizowany przez koło naukowe
A concept of a “Dynamic Population” Training Database. Project implemented by Students Scientific Association
Andrzej Ptasznik, Przemysław Jeżewski, Arkadiusz Redzik
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w sieciach komputerowych
Selected issues of data security in computer networks
Dariusz Chaładyniak
Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania
The agile vs. traditional approach to the software development projects
Waldemar Łabuda
Ontologia cyberprzestrzeni
The Onthology of Cyberspace
Piotr Sienkiewicz
Behavioral modeling of stressed MOSFET
Zenon Gniazdowski


Wszystkie Zeszyty