Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe



O wydawnictwie:
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły informatyki są czasopismem publikującym artykuły poświęcone informatyce, zarówno w jej aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, obejmujące wszystkie specjalności informatyki.

Redakcja: Zenon Gniazdowski (red. naczelny), Weronika Jakubowska-Pietras (sekretarz)
Redaktorzy tematyczni: Dariusz Chaładyniak, Krzysztof Różanowski, Piotr Zaskórski

Rada Programowa: dr inż. Dariusz Chaładyniak, dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, dr inż. Ewa Figielska, prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, dr hab. Michał Grabowski, dr inż. Robert Janowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba, dr inż. Krzysztof Różanowski, dr hab. inż. Marian S.Stachowicz, prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski.


Wydawca:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
www.wwsi.edu.pl
redakcja@wwsi.edu.pl
ISSN 1896-396X (wersja drukowana)
ISSN 2082-8349 (wersja online)

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Do roku 2012 wersją pierwotną czasopisma była wersja papierowa.
Od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Indeksowanie:
- BazTech
- Index Copernicus

Lista recenzentów

Recenzenci za rok 2017:

 1. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas,
 2. dr hab. Michał Grabowski,
 3. dr inż. Robert Janowski,
 4. dr inż. Ryszard Wieleba,
 5. prof. dr hab. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2016:

 1. dr inż. Ewa Figielska,
 2. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas,
 3. dr hab. Michał Grabowski,
 4. dr inż. Tomasz Malinowski,
 5. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2015:

 1. dr inż. Ewa Figielska,
 2. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas,
 3. dr hab. Michał Grabowski,
 4. dr inż. Ryszard Wieleba,
 5. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2014:

 1. dr hab. Michał Grabowski,
 2. dr inż. Krzysztof Różanowski,
 3. dr inż. Ryszard Wieleba,
 4. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2013:

 1. dr inż. Ewa Figielska,
 2. dr hab. Michał Grabowski,
 3. dr inż. Krzysztof Różanowski,
 4. mgr inż. Andrzej Ptasznik,
 5. dr inż. Ryszard Wieleba,
 6. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2012:

 1. dr inż. Ewa Figielska,
 2. prof. dr hab. Inż. Bogdan Galwas,
 3. dr hab. Inż. Michał Grabowski,
 4. mgr inż. Andrzej Ptasznik,
 5. dr inż. Krzysztof Różanowski,
 6. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2011:

 1. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
 2. dr hab. inż. Zenon Gniazdowski
 3. dr hab. Michał Grabowski
 4. prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz


Wszystkie Zeszyty