Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 13/2015

Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek do znajdowania ekstremów globalnych wybranych funkcji testowych
A particle swarm optimization algorithm for finding global extrema of some benchmark functions
Ewa Figielska, Mateusz Wiatrak
Koncepcja szkoleniowej bazy danych „Dynamiczna populacja” – projekt realizowany przez koło naukowe
A concept of a “Dynamic Population” Training Database. Project implemented by Students Scientific Association
Andrzej Ptasznik, Przemysław Jeżewski, Arkadiusz Redzik
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w sieciach komputerowych
Selected issues of data security in computer networks
Dariusz Chaładyniak
Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania
The agile vs. traditional approach to the software development projects
Waldemar Łabuda
Ontologia cyberprzestrzeni
The Onthology of Cyberspace
Piotr Sienkiewicz


Wszystkie Zeszyty