Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 15/2016

Robert Janowski, Andrzej Janowski
Badanie możliwości i ograniczeń zarządzania ruchem sieciowym z wykorzystaniem protokołu MPLS we współczesnych sieciach teleinformatycznych
A study of opportunities and limitations of traffic management network using MPLS protocol in modern ICT networks
Dariusz Chaładyniak, Maciej Podsiadły
Algorytmy konstrukcyjne dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami
Constructive algorithms for project scheduling with limited resources
Marcin Klimek
Symulowane wyżarzanie dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami
Simulated annealing for project scheduling with limited resources
Marcin Klimek
Porównanie wydajności i produktywności algorytmu tworzenia drzew decyzyjnych zaimplementowanego w środowiskach SPARK oraz GASPI
Performance and productivity comparison of algorithm of decision tree generation implemented in SPARK and GASPI environments
Roman Wyrzykowski, Tomasz Karoń


Wszystkie Zeszyty