Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 6/2011

Visiting Professors
Open Source Code – „Between West & East”
Otwarty kod źródłowy - "Pomiędzy Wschodem a Zachodem"
Przemysław Bakowski
Semantic Web in a Nutshell
Sieć semantyczna w pigułce
Andrzej Szałas
Anytime Coalition Structure Generation in Multi-Agent Systems With Positive or Negative Externalities
Generowanie struktur koalicyjnych w systemach wieloagentowych z pozytywnymi lub negatywnymi efektami zewnętrznymi
Talal Rahwan, Tomasz Michalak, Michael Wooldridge, Nicholas R. Jennings
Updates of Deductive Knowledge Bases
Uaktualnianie dedukcyjnych baz wiedzy
Teodor C. Przymusiński
Logic Programming Tools for Formal Software Specification
Zastosowanie narzędzi programowania logicznego do formalnej specyfikacji oprogramowania
Halina Przymusińska
Notes on Nonmonotonic Autoepistemic Propositional Logic
Uwagi dotyczące niemonotonicznego autoepistemicznego rachunku zdań
Marek A. Suchenek
Sustainable Design and Renewable Energy in the Engineering Curriculum
Projektowanie zrównoważone i energia odnawialna w programie studiów inżynierskich
Marian S. Stachowicz, Lise Busk Kofoed
Visiting Professors


Wszystkie Zeszyty