Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 7/2012

Przedmowa
Preface
Współczesne zagrożenia w sieci internet oraz sposoby walki z nimi przy pomocy systemów-pułapek
Current Internet Threats and Methods to Fight Them with Honeypots
Tomasz Grudziecki
Fałszywe alarmy w wysoko interaktywnych klienckich Honeypotach
False Positives in High-Interaction Client Honeypots
Adam Kozakiewicz
Bezpieczeństwo it – siedem grzechów głównych
The Seven Deadly Sins of IT Security
Andrzej Chrząszcz
Anna Felkner
Audyt zgodności z normą iso-iec 27001- 2005
Audit of Compliance with ISO/IEC 2700
Ewa Wolska
Co nowego w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji standard iso 27002
What's New in Information Security Management? ISO 27002 Standard
Mariusz Szczęsny
Andrzej Ptasznik
Zapytania przestrzenne w relacyjnych bazach danych
Spatial Queries in Relational Databases
Dariusz Olczyk
Data mining w procesach decyzyjnych
Data Mining in Decision Making Processes
Dariusz Pałka, Piotr Zaskórski
Praca grupowa z wykorzystaniem repozytorium projektu
Collaboration with the Project Repository
Szymon Supernak
Wybrane aspekty zarządzania projektami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji projektu metodą wartości wypracowanej
Selected Aspects of IT Project Management with Particular Emphasis on Project Performance Control by Earned Value Method
Waldemar Łabuda
Integracja zasobów i usług informacyjnych w organizacji biznesowej
Integration Information Resources and IT Services in Business Organization
Piotr Zaskórski


Wszystkie Zeszyty