Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 9/2013

dr hab. inż. Zenon Gniazdowski
Negatywna informacja w języku regułowym 4QL
Negative information in a rule-based language 4QL
Jan Małuszyński, Andrzej Szałas
An Ant Colony Optimization Algorithm for Scheduling Parallel Machines with Sequence-Dependent Setup Costs
Zastosowanie algorytmu mrówkowego do szeregowania zadań na maszynach równoległych z uwzględnieniem kosztów przezbrojeń zależnych od kolejności zadań
Ewa Figielska
Geometric interpretation of a correlation
Geometryczna interpretacja korelacji
Zenon Gniazdowski
Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania
Information resources security as determinant of IT management
Piotr Zaskórski, Krzysztof Szwarc
Automatyczna aktualizacja oprogramowania w urządzeniach embedded
Automatic software updates on Embedded devices
Marek Sawicki, Krzysztof Różanowski, Robert Czapkowski
Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych
Cloud computing as an environment of information integration
Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski
Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych
E-learning methods and systems used in adult education
Piotr Kopciał
Koncepcja systemu e-learningu dla osób 50+
E-learning system for people 50 +
Piotr Kopciał
Model motywacji nauczyciela i studentów podczas nabywania kompetencji
The motivation model of the learning/ teaching process for the competence formation in ODL
Emma Kusztina, Oleg Zaikin, Andrzej Żyławski, Ryszard Tadeusiewicz
Maciej M. Sysło


Wszystkie Zeszyty