Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty NaukoweO wydawnictwie:
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, to ogólnodostępne recenzowane czasopismo, wydawane przez Warszawską Szkołę Informatyki dwa razy do roku. W Zeszytach publikowane są artykuły poświęcone informatyce, zarówno w jej aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, obejmujące wszystkie specjalności informatyki.

Wszystkie artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych WWSI są dostępne za darmo, na licencji CC-BY. Ponadto autorzy artykułów zgłoszonych do publikacji w Zeszytach nie ponoszą żadnych opłat za przygotowanie i publikację artykułu.

Cele i zakres tematyczny Zeszytów Naukowych WWSI:
Zeszyty Naukowe WWSI umożliwiają publikowanie osobom, które w tym zakresie mają niewielkie doświadczenie. Z kolei, autorzy bardziej doświadczeni, którzy nie chcą ponosić kosztów publikacji mogą tutaj również publikować. Dzięki otwartemu dostępowi, a także dzięki możliwości publikacji w języku angielskim, obydwie grupy mają możliwość dotarcia do szerszego grona zainteresowanych czytelników.

W Zeszytach Naukowych WWSI mogą zostać opublikowane artykuły odnoszące się do różnych aspektów informatyki oraz technologii informacyjnych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Treść artykułów może obejmować szeroki zakres tematów, w tym m.in. tematy związane z algorytmami, bazami danych, bezpieczeństwem systemów informatycznych, grafiką komputerową, inżynierią oprogramowania nauką o danych, przetwarzaniem w chmurze, sieciami komputerowymi, systemami komputerowymi, zarządzaniem projektami IT, oraz wieloma innymi.

Redakcja:

 • Zenon Gniazdowski (red. naczelny), Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • Weronika Jakubowska-Pietras (sekretarz)

Rada Programowa:

 • dr inż. Dariusz Chaładyniak, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Ewa Figielska, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. Michał Grabowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr inż. Robert Janowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. inż. Marian S. Stachowicz, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin (przewodniczący), Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, Wojskowa Akademia Techniczna

Wydawca:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
www.wwsi.edu.pl
redakcja@wwsi.edu.pl
ISSN 1896-396X (wersja drukowana)
ISSN 2082-8349 (wersja online)

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Do roku 2012 wersją pierwotną czasopisma była wersja papierowa.
Od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Indeksowanie:
- Arianta
- BazTech
- Google Scholar
- ISSN Portal
- Index Copernicus

Lista recenzentów

Recenzenci za rok 2018:

 1. dr inż. Ewa Figielska,
 2. dr hab. Michał Grabowski,
 3. dr inż. Tomasz Malinowski,
 4. dr inż. Robert Miszczak,
 5. dr inż. Dariusz Pałka

Recenzenci za rok 2017:

 1. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas,
 2. dr hab. Michał Grabowski,
 3. dr inż. Robert Janowski,
 4. dr inż. Ryszard Wieleba,
 5. prof. dr hab. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2016:

 1. dr inż. Ewa Figielska,
 2. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas,
 3. dr hab. Michał Grabowski,
 4. dr inż. Tomasz Malinowski,
 5. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2015:

 1. dr inż. Ewa Figielska,
 2. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas,
 3. dr hab. Michał Grabowski,
 4. dr inż. Ryszard Wieleba,
 5. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2014:

 1. dr hab. Michał Grabowski,
 2. dr inż. Krzysztof Różanowski,
 3. dr inż. Ryszard Wieleba,
 4. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2013:

 1. dr inż. Ewa Figielska,
 2. dr hab. Michał Grabowski,
 3. dr inż. Krzysztof Różanowski,
 4. mgr inż. Andrzej Ptasznik,
 5. dr inż. Ryszard Wieleba,
 6. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2012:

 1. dr inż. Ewa Figielska,
 2. prof. dr hab. Inż. Bogdan Galwas,
 3. dr hab. Inż. Michał Grabowski,
 4. mgr inż. Andrzej Ptasznik,
 5. dr inż. Krzysztof Różanowski,
 6. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2011:

 1. prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
 2. dr hab. inż. Zenon Gniazdowski
 3. dr hab. Michał Grabowski
 4. prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz


Wszystkie Zeszyty