Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty NaukoweO  wydawnictwie:
   Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, to ogólnodostępne recenzowane czasopismo, wydawane przez Warszawską Szkołę  Informatyki dwa razy do roku. W Zeszytach publikowane są artykuły poświęcone  informatyce, zarówno w jej aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, obejmujące wszystkie specjalności informatyki.

   Wszystkie artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych WWSI  są dostępne za darmo, na licencji CC-BY. Ponadto autorzy artykułów zgłoszonych do publikacji w Zeszytach nie ponoszą żadnych opłat za przygotowanie i publikację artykułu.

   Cele i zakres tematyczny Zeszytów Naukowych WWSI:
   Zeszyty Naukowe WWSI umożliwiają publikowanie osobom, które w tym zakresie mają niewielkie doświadczenie. Z kolei, autorzy bardziej  doświadczeni, którzy nie chcą ponosić kosztów publikacji mogą tutaj również  publikować. Dzięki otwartemu dostępowi, a także dzięki możliwości publikacji w języku angielskim, obydwie grupy mają możliwość dotarcia do szerszego grona  zainteresowanych czytelników.

   W Zeszytach Naukowych WWSI mogą zostać opublikowane artykuły  odnoszące się do różnych aspektów informatyki oraz technologii informacyjnych,  zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Treść artykułów może obejmować  szeroki zakres tematów, w tym m.in. tematy związane z algorytmami, bazami  danych, bezpieczeństwem systemów informatycznych, grafiką komputerową,  inżynierią oprogramowania nauką o danych, przetwarzaniem w chmurze, sieciami  komputerowymi, systemami komputerowymi, zarządzaniem projektami IT, oraz  wieloma innymi. 
 

Redakcja:

 • Zenon Gniazdowski (red. naczelny), Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki

Rada Programowa:

 • dr inż. Dariusz Chaładyniak, Wojskowa Akademia  Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, Wojskowa  Akademia Techniczna
 • dr inż. Ewa Figielska, Warszawska Wyższa Szkoła  Informatyki
 • dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. Michał Grabowski, Warszawska Wyższa  Szkoła Informatyki
 • dr inż. Robert Janowski, Warszawska Wyższa  Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba, Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. inż. Marian S. Stachowicz, Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, Wojskowa  Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin (przewodniczący),  Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, Wojskowa  Akademia Techniczna
 •  
 
     Wydawca:
     Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki
     ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
     www.wwsi.edu.pl
     redakcja@wwsi.edu.pl
     ISSN 1896-396X (wersja drukowana)
      ISSN 2082-8349 (wersja online)
    
     Deklaracja o wersji  pierwotnej:
     Do roku 2012 wersją pierwotną czasopisma była wersja  papierowa.
     Od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wersja  elektroniczna.  

  

     Indeksowanie:  

   

Lista recenzentów

Recenzenci za rok 2022:

 1. Ewa Figielska,
 2. Robert Janowski
 3. Tomasz Malinowski,
 4. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
 5. Leszek Rudak,
 6. Maciej M. Sysło

Recenzenci za rok 2021:

 1. Waldemar Łabuda,
 2. Tomasz Malinowski,
 3. Jacek Markus,
 4. Robert Miszczak,
 5. Leszek Rudak,
 6. Maciej M. Sysło
 7. Ryszard Wieleba
 

Recenzenci za rok 2020:

 1. Ewa Figielska,
 2. Michał Grabowski,
 3. Rober Janowski,
 4. Tomasz Malinowski,
 5. Leszek Rudak,
 6. Józef Wacnik
 

Recenzenci za rok 2019:

 1. Bogdan Galwas,
 2. Michał Grabowski,
 3. Marek Guziewicz,
 4. Krzysztof Madziar, 
 5. Robert Miszczak,
 6. Tomasz Siemek,
 7. Józef Wacnik
 

Recenzenci za rok 2018:

 1. Ewa Figielska,
 2. Michał Grabowski,
 3. Tomasz Malinowski,
 4. Robert Miszczak,
 5. Dariusz Pałka
 

Recenzenci za rok 2017:

 1. Bogdan Galwas,
 2. Michał Grabowski,
 3. Robert Janowski,
 4. Ryszard Wieleba,
 5. Oleg Zaikin
 

Recenzenci za rok 2016:

 1. Ewa Figielska,
 2. Bogdan Galwas,
 3. Michał Grabowski,
 4. Tomasz Malinowski,
 5. Oleg Zaikin
 

Recenzenci za rok 2015:

 1. Ewa Figielska,
 2. Bogdan Galwas,
 3. Michał Grabowski,
 4. Ryszard Wieleba,
 5. Oleg Zaikin
 

Recenzenci za rok 2014:

 1. Michał Grabowski,
 2. Krzysztof Różanowski,
 3. Ryszard Wieleba,
 4. Oleg Zaikin
 

Recenzenci za rok 2013:

 1. Ewa Figielska,
 2. Michał Grabowski,
 3. Krzysztof Różanowski,
 4. Andrzej Ptasznik,
 5. Ryszard Wieleba,
 6. Oleg Zaikin
 

Recenzenci za rok 2012:

 1. Ewa Figielska,
 2. Bogdan Galwas,
 3. Michał Grabowski,
 4. Andrzej Ptasznik,
 5. Krzysztof Różanowski,
 6. Oleg Zaikin
 

Recenzenci za rok 2011:

 1. Bogdan Galwas
 2. Zenon Gniazdowski
 3. Michał Grabowski
 4. Piotr Sienkiewicz
 5.  


Wszystkie Zeszyty