Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

O wydawnictwie

Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, to ogólnodostępne recenzowane czasopismo, wydawane przez Warszawską Szkołę  Informatyki dwa razy do roku. W Zeszytach publikowane są artykuły poświęcone  informatyce, zarówno w jej aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, obejmujące wszystkie specjalności informatyki.

Wszystkie artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych WWSI  są dostępne za darmo, na licencji CC-BY. Ponadto autorzy artykułów zgłoszonych do publikacji w Zeszytach nie ponoszą żadnych opłat za przygotowanie i publikację artykułu.

Cele i zakres tematyczny Zeszytów Naukowych WWSI

Zeszyty Naukowe WWSI umożliwiają publikowanie osobom, które w tym zakresie mają niewielkie doświadczenie. Z kolei, autorzy bardziej  doświadczeni, którzy nie chcą ponosić kosztów publikacji mogą tutaj również  publikować. Dzięki otwartemu dostępowi, a także dzięki możliwości publikacji w języku angielskim, obydwie grupy mają możliwość dotarcia do szerszego grona  zainteresowanych czytelników.

W Zeszytach Naukowych WWSI mogą zostać opublikowane artykuły  odnoszące się do różnych aspektów informatyki oraz technologii informacyjnych,  zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Treść artykułów może obejmować  szeroki zakres tematów, w tym m.in. tematy związane z algorytmami, bazami  danych, bezpieczeństwem systemów informatycznych, grafiką komputerową,  inżynierią oprogramowania nauką o danych, przetwarzaniem w chmurze, sieciami  komputerowymi, systemami komputerowymi, zarządzaniem projektami IT, oraz  wieloma innymi. 

Redakcja

 • Zenon Gniazdowski (red. naczelny), Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki

Rada Programowa

 • dr inż. Dariusz Chaładyniak, Wojskowa Akademia  Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, Wojskowa  Akademia Techniczna
 • dr inż. Ewa Figielska, Warszawska Wyższa Szkoła  Informatyki
 • dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. Michał Grabowski, Warszawska Wyższa  Szkoła Informatyki
 • dr inż. Robert Janowski, Warszawska Wyższa  Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba, Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. inż. Marian S. Stachowicz, Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, Wojskowa  Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin (przewodniczący),  Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, Wojskowa  Akademia Techniczna

Wydawca

Warszawska  Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
www.wwsi.edu.pl
redakcja@wwsi.edu.pl
ISSN 1896-396X (wersja drukowana)
ISSN 2082-8349 (wersja online)

Deklaracja o wersji  pierwotnej

 • Do roku 2012 wersją pierwotną czasopisma była wersja  papierowa.
 • Od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wersja  elektroniczna.     

Indeksowanie  

Lista recenzentów

Recenzenci za rok 2022

 1. Ewa Figielska
 2. Robert Janowski
 3. Tomasz Malinowski
 4. Waldemar Ptasznik-Kisieliński
 5. Leszek Rudak
 6. Maciej M. Sysło

Recenzenci za rok 2021

 1. Waldemar Łabuda,
 2. Tomasz Malinowski,
 3. Jacek Markus,
 4. Robert Miszczak,
 5. Leszek Rudak,
 6. Maciej M. Sysło
 7. Ryszard Wieleba

Recenzenci za rok 2020

 1. Ewa Figielska,
 2. Michał Grabowski,
 3. Rober Janowski,
 4. Tomasz Malinowski,
 5. Leszek Rudak,
 6. Józef Wacnik

Recenzenci za rok 2019

 1. Bogdan Galwas,
 2. Michał Grabowski,
 3. Marek Guziewicz,
 4. Krzysztof Madziar, 
 5. Robert Miszczak,
 6. Tomasz Siemek,
 7. Józef Wacnik

Recenzenci za rok 2018

 1. Ewa Figielska,
 2. Michał Grabowski,
 3. Tomasz Malinowski,
 4. Robert Miszczak,
 5. Dariusz Pałka

Recenzenci za rok 2017

 1. Bogdan Galwas,
 2. Michał Grabowski,
 3. Robert Janowski,
 4. Ryszard Wieleba,
 5. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2016

 1. Ewa Figielska,
 2. Bogdan Galwas,
 3. Michał Grabowski,
 4. Tomasz Malinowski,
 5. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2015

 1. Ewa Figielska,
 2. Bogdan Galwas,
 3. Michał Grabowski,
 4. Ryszard Wieleba,
 5. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2014

 1. Michał Grabowski,
 2. Krzysztof Różanowski,
 3. Ryszard Wieleba,
 4. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2013

 1. Ewa Figielska,
 2. Michał Grabowski,
 3. Krzysztof Różanowski,
 4. Andrzej Ptasznik,
 5. Ryszard Wieleba,
 6. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2012

 1. Ewa Figielska,
 2. Bogdan Galwas,
 3. Michał Grabowski,
 4. Andrzej Ptasznik,
 5. Krzysztof Różanowski,
 6. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2011

 1. Bogdan Galwas
 2. Zenon Gniazdowski
 3. Michał Grabowski
 4. Piotr Sienkiewicz