Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 13/2015

Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek do znajdowania ekstremów globalnych wybranych funkcji testowych
A particle swarm optimization algorithm for finding global extrema of some benchmark functions
DOI: 10.26348/znwwsi.13.7
BibTeX {}
Ewa Figielska, Mateusz Wiatrak
Koncepcja szkoleniowej bazy danych „Dynamiczna populacja” – projekt realizowany przez koło naukowe
A concept of a “Dynamic Population” Training Database. Project implemented by Students Scientific Association
DOI: 10.26348/znwwsi.13.21
BibTeX {}
Andrzej Ptasznik, Przemysław Jeżewski, Arkadiusz Redzik
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w sieciach komputerowych
Selected issues of data security in computer networks
DOI: 10.26348/znwwsi.13.33
BibTeX {}
Dariusz Chaładyniak
Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania
The agile vs. traditional approach to the software development projects
DOI: 10.26348/znwwsi.13.57
BibTeX {}
Waldemar Łabuda
Ontologia cyberprzestrzeni
The Onthology of Cyberspace
DOI: 10.26348/znwwsi.13.89
BibTeX {}
Piotr Sienkiewicz
Behavioral modeling of stressed MOSFET
DOI: 10.26348/znwwsi.13.103
BibTeX {}
Zenon Gniazdowski


Wszystkie Zeszyty