Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 14/2016

Porównanie wydajności algorytmu k-means zaimplementowanego w języku X10 i środowisku C++/MPI
Performance comparison of the k-means algorithm implemented in the X10 programming language and the C++/MPI environment
DOI: 10.26348/znwwsi.14.7
BibTeX {}
Roman Wyrzykowski, Tomasz Karoń
Identyfikacja wzorców w finansowych szeregach czasowych z wykorzystaniem hierarchicznych metod grupowania na przykładzie kursu BTC/PLN
Pattern recognition in financial time series using hierarchical clustering. The case of BTC/PLN exchange rate prediction
DOI: 10.26348/znwwsi.14.37
BibTeX {}
Kinga Kądziołka
Wybrane mechanizmy gwarantowania jakości usług w sieciach IP
Selected mechanisms of ensuring quality of services in IP Networks
DOI: 10.26348/znwwsi.14.49
BibTeX {}
Dariusz Chaładyniak, Maciej Podsiadły
Analiza produktów w procesie wytwarzania oprogramowania w podejściu zwinnym
The products analysis in the agile approach to software development proces
DOI: 10.26348/znwwsi.14.65
BibTeX {}
Waldemar Łabuda


Wszystkie Zeszyty