Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 5/2011

Piotr Zaskórski
O pewnych heurystykach dynamicznego dobierania współczynników wygładzania w algorytmach prognozy
On Heuristics of Dynamic Computation of Smoothing Factors in Forecast Computing Algorithms
DOI: 10.26348/znwwsi.5.13
BibTeX {}
Michał Grabowski
O relacjach między grupą obrotów a grupą permutacji
About Relations Between Groups of Rotations and Permutations
DOI: 10.26348/znwwsi.5.27
BibTeX {}
Zenon Gniazdowski
Architektura informatyczna systemów ITS
Information System Architecture in ITS
DOI: 10.26348/znwwsi.5.47
BibTeX {}
Włodzimierz Kasprzak, Piotr Olszewski
Ewolucyjne metody uczenia ukrytych modeli Markowa
Evolutionary Methods for Training Hidden Markov Models
DOI: 10.26348/znwwsi.5.63
BibTeX {}
Ewa Figielska
Nadmierne dopasowanie w drzewach decyzyjnych
Excessive Fit in Decision Trees
DOI: 10.26348/znwwsi.5.75
BibTeX {}
Szymon Smaga
Modelowanie rozmyte w analizie jakościowej z wykorzystaniem środowiska OLAP
Fuzzy Modeling for Quality Analysis in OLAP Environment
DOI: 10.26348/znwwsi.5.79
BibTeX {}
Andrzej Chojnacki
Wybrane technologie bezprzewodowej transmisji danych
Selected Technologies of Wireless Data Transmission
DOI: 10.26348/znwwsi.5.87
BibTeX {}
Dariusz Chaładyniak
Ile jest bezpieczeństwa w bezpiecznych systemach informatycznych
How Much 'Security' is There in the Secure IT Systems
DOI: 10.26348/znwwsi.5.103
BibTeX {}
Krzysztof Różanowski
Budowanie strategii organizacji przez zarządzanie kompetencjami informatyków
Building the Strategy of the Organization by Managing the IT Competence
DOI: 10.26348/znwwsi.5.127
BibTeX {}
Józef Wacnik
Zarządzanie łańcuchem dostaw w rozproszonym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Quality Management of Supply Chain in Printing Company
DOI: 10.26348/znwwsi.5.141
BibTeX {}
Oleg Zaikin, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina
Platforma e-PUAP w procesie standaryzacji bazy edukacyjno-laboratoryjnej WWSI do nauczania informatycznych systemów zarządzania
e-PUAP Platform in Standardization Process of Laboratory-Educational WWSI to Teach About Information Technology Management
DOI: 10.26348/znwwsi.5.155
BibTeX {}
Szymon Supernak
Koncepcja organizacji studiów podyplomowych w WWSI z zakresu zarządzania projektami informatycznymi w aspekcie wykorzystania doświadczeń wybranych ośrodków europejskich
The Concept of Organizing in Warsaw School of Computer Science the Postgraduate Studies in the Field of it Project Management in Terms of Using The Experience of The Selected European Centers
DOI: 10.26348/znwwsi.5.173
BibTeX {}
Waldemar Łabuda
Inżynieria wiedzy w systemach ekspertowych
Knowledge Engineering in Expert Systems
DOI: 10.26348/znwwsi.5.195
BibTeX {}
Ryszard Wieleba
Informacyjno-biznesowa ciągłość działania firmy
Information and Business Continuity of a Firm
DOI: 10.26348/znwwsi.5.217
BibTeX {}
Piotr Zaskórski
Zakończenie
Summary


Wszystkie Zeszyty