Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 6/2011

Visiting Professors
Open Source Code – „Between West & East”
Otwarty kod źródłowy - "Pomiędzy Wschodem a Zachodem"
DOI: 10.26348/znwwsi.6.8
BibTeX {}
Przemysław Bakowski
Semantic Web in a Nutshell
Sieć semantyczna w pigułce
DOI: 10.26348/znwwsi.6.14
BibTeX {}
Andrzej Szałas
Anytime Coalition Structure Generation in Multi-Agent Systems With Positive or Negative Externalities
Generowanie struktur koalicyjnych w systemach wieloagentowych z pozytywnymi lub negatywnymi efektami zewnętrznymi
DOI: 10.26348/znwwsi.6.20
BibTeX {}
Talal Rahwan, Tomasz Michalak, Michael Wooldridge, Nicholas R. Jennings
Updates of Deductive Knowledge Bases
Uaktualnianie dedukcyjnych baz wiedzy
DOI: 10.26348/znwwsi.6.60
BibTeX {}
Teodor C. Przymusiński
Logic Programming Tools for Formal Software Specification
Zastosowanie narzędzi programowania logicznego do formalnej specyfikacji oprogramowania
DOI: 10.26348/znwwsi.6.67
BibTeX {}
Halina Przymusińska
Notes on Nonmonotonic Autoepistemic Propositional Logic
Uwagi dotyczące niemonotonicznego autoepistemicznego rachunku zdań
DOI: 10.26348/znwwsi.6.74
BibTeX {}
Marek A. Suchenek
Sustainable Design and Renewable Energy in the Engineering Curriculum
Projektowanie zrównoważone i energia odnawialna w programie studiów inżynierskich
DOI: 10.26348/znwwsi.6.94
BibTeX {}
Marian S. Stachowicz, Lise Busk Kofoed
Visiting Professors


Wszystkie Zeszyty