Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 7/2012

Przedmowa
Preface
Współczesne zagrożenia w sieci internet oraz sposoby walki z nimi przy pomocy systemów-pułapek
Current Internet Threats and Methods to Fight Them with Honeypots
DOI: 10.26348/znwwsi.7.11
BibTeX {}
Tomasz Grudziecki
Fałszywe alarmy w wysoko interaktywnych klienckich Honeypotach
False Positives in High-Interaction Client Honeypots
DOI: 10.26348/znwwsi.7.29
BibTeX {}
Adam Kozakiewicz
Bezpieczeństwo it – siedem grzechów głównych
The Seven Deadly Sins of IT Security
DOI: 10.26348/znwwsi.7.47
BibTeX {}
Andrzej Chrząszcz
Rozproszona kontrola dostępu w systemach informatycznych
Distributed Access Control
DOI: 10.26348/znwwsi.7.67
BibTeX {}
Anna Felkner
Audyt zgodności z normą iso-iec 27001- 2005
Audit of Compliance with ISO/IEC 2700
DOI: 10.26348/znwwsi.7.79
BibTeX {}
Ewa Wolska
Co nowego w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji standard iso 27002
What's New in Information Security Management? ISO 27002 Standard
DOI: 10.26348/znwwsi.7.95
BibTeX {}
Mariusz Szczęsny
Projektowanie baz danych z wykorzystaniem nierelacyjnych typów danych
Non-Relational Data Types in Databases Design
DOI: 10.26348/znwwsi.7.111
BibTeX {}
Andrzej Ptasznik
Zapytania przestrzenne w relacyjnych bazach danych
Spatial Queries in Relational Databases
DOI: 10.26348/znwwsi.7.127
BibTeX {}
Dariusz Olczyk
Data mining w procesach decyzyjnych
Data Mining in Decision Making Processes
DOI: 10.26348/znwwsi.7.143
BibTeX {}
Dariusz Pałka, Piotr Zaskórski
Praca grupowa z wykorzystaniem repozytorium projektu
Collaboration with the Project Repository
DOI: 10.26348/znwwsi.7.163
BibTeX {}
Szymon Supernak
Wybrane aspekty zarządzania projektami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji projektu metodą wartości wypracowanej
Selected Aspects of IT Project Management with Particular Emphasis on Project Performance Control by Earned Value Method
DOI: 10.26348/znwwsi.7.179
BibTeX {}
Waldemar Łabuda
Integracja zasobów i usług informacyjnych w organizacji biznesowej
Integration Information Resources and IT Services in Business Organization
DOI: 10.26348/znwwsi.7.203
BibTeX {}
Piotr Zaskórski


Wszystkie Zeszyty