Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 8/2012

Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni
The concept and the good practices of the postgraduate studies realization in the context of the WWSI experience
DOI: 10.26348/znwwsi.8.19
BibTeX {}
Waldemar Łabuda
Ewaluacja projektów
Projects evaluation
DOI: 10.26348/znwwsi.8.35
BibTeX {}
Piotr Zaskórski
Protokoły trasowania w sieciach AD HOC
Routing protocols in ad hoc networks
DOI: 10.26348/znwwsi.8.47
BibTeX {}
Arkadiusz Smolarek, Tomasz Malinowski
Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych
Selected methods of diagnosing of telecommunication networks malfunctioning
DOI: 10.26348/znwwsi.8.61
BibTeX {}
Dariusz Chaładyniak, Jacek Grzybowski
Działanie wybranych usług sieciowych
Selected network services functioning
DOI: 10.26348/znwwsi.8.77
BibTeX {}
Dariusz Chaładyniak
Projekt systemu Grid Computing klasy HPC pod kątem rozwiązania zdefiniowanych zagadnień optymalizacyjnych
The project of the Grid Computing system of HPC class in terms of solving defined optimization problems
DOI: 10.26348/znwwsi.8.91
BibTeX {}
Krzysztof Różanowski, Mariusz Krej
Bezpieczeństwo połączeń w telefonii PSTN
Safety calls PSTN telephony
DOI: 10.26348/znwwsi.8.99
BibTeX {}
Zbigniew Piotrowski, Krzysztof Różanowski, Piotr Gajewski
Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji wielowarstwowych korzystających z relacyjnych baz danych Microsoft SQL.
Hign availability in multi-layer application with relational databases Microsoft SQL
DOI: 10.26348/znwwsi.8.105
BibTeX {}
Jacek Markus
Wykorzystanie przestrzennych typów danych do tworzenia raportów.
Using spatial data types in reports
DOI: 10.26348/znwwsi.8.119
BibTeX {}
Jacek Markus
Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012
Selected uses of dynamic management views and functions in Microsoft SQL Server 2012
DOI: 10.26348/znwwsi.8.129
BibTeX {}
Paweł Potasiński


Wszystkie Zeszyty