Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty Naukowe

 WWSI

Zeszyt 9/2013

dr hab. inż. Zenon Gniazdowski
Negatywna informacja w języku regułowym 4QL
Negative information in a rule-based language 4QL
DOI: 10.26348/znwwsi.9.7
BibTeX {}
Jan Małuszyński, Andrzej Szałas
An Ant Colony Optimization Algorithm for Scheduling Parallel Machines with Sequence-Dependent Setup Costs
Zastosowanie algorytmu mrówkowego do szeregowania zadań na maszynach równoległych z uwzględnieniem kosztów przezbrojeń zależnych od kolejności zadań
DOI: 10.26348/znwwsi.9.15
BibTeX {}
Ewa Figielska
Geometric interpretation of a correlation
Geometryczna interpretacja korelacji
DOI: 10.26348/znwwsi.9.27
BibTeX {}
Zenon Gniazdowski
Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania
Information resources security as determinant of IT management
DOI: 10.26348/znwwsi.9.37
BibTeX {}
Piotr Zaskórski, Krzysztof Szwarc
Automatyczna aktualizacja oprogramowania w urządzeniach embedded
Automatic software updates on Embedded devices
DOI: 10.26348/znwwsi.9.53
BibTeX {}
Marek Sawicki, Krzysztof Różanowski, Robert Czapkowski
Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych
Cloud computing as an environment of information integration
DOI: 10.26348/znwwsi.9.63
BibTeX {}
Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski
Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych
E-learning methods and systems used in adult education
DOI: 10.26348/znwwsi.9.79
BibTeX {}
Piotr Kopciał
Koncepcja systemu e-learningu dla osób 50+
E-learning system for people 50 +
DOI: 10.26348/znwwsi.9.101
BibTeX {}
Piotr Kopciał
Model motywacji nauczyciela i studentów podczas nabywania kompetencji
The motivation model of the learning/ teaching process for the competence formation in ODL
DOI: 10.26348/znwwsi.9.119
BibTeX {}
Emma Kusztina, Oleg Zaikin, Andrzej Żyławski, Ryszard Tadeusiewicz
Outreach: działania ukierunkowane na przyszłych studentów informatyki
Outreach to Prospective Informatics Students
DOI: 10.26348/znwwsi.9.139
BibTeX {}
Maciej M. Sysło


Wszystkie Zeszyty