Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Zeszyty NaukoweO wydawnictwie:
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, to ogólnodostępne recenzowane czasopismo, wydawane przez Warszawską Szkołę Informatyki dwa razy do roku. W Zeszytach publikowane są artykuły poświęcone informatyce, zarówno w jej aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, obejmujące wszystkie specjalności informatyki.

Wszystkie artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych WWSI są dostępne za darmo, na licencji CC-BY. Ponadto autorzy artykułów zgłoszonych do publikacji w Zeszytach nie ponoszą żadnych opłat za przygotowanie i publikację artykułu.

Cele i zakres tematyczny Zeszytów Naukowych WWSI:
Zeszyty Naukowe WWSI umożliwiają publikowanie osobom, które w tym zakresie mają niewielkie doświadczenie. Z kolei, autorzy bardziej doświadczeni, którzy nie chcą ponosić kosztów publikacji mogą tutaj również publikować. Dzięki otwartemu dostępowi, a także dzięki możliwości publikacji w języku angielskim, obydwie grupy mają możliwość dotarcia do szerszego grona zainteresowanych czytelników.

W Zeszytach Naukowych WWSI mogą zostać opublikowane artykuły odnoszące się do różnych aspektów informatyki oraz technologii informacyjnych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Treść artykułów może obejmować szeroki zakres tematów, w tym m.in. tematy związane z algorytmami, bazami danych, bezpieczeństwem systemów informatycznych, grafiką komputerową, inżynierią oprogramowania nauką o danych, przetwarzaniem w chmurze, sieciami komputerowymi, systemami komputerowymi, zarządzaniem projektami IT, oraz wieloma innymi.

Redakcja:

 • Zenon Gniazdowski (red. naczelny), Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • Weronika Jakubowska-Pietras (sekretarz)

Rada Programowa:

 • dr inż. Dariusz Chaładyniak, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Ewa Figielska, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. Michał Grabowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr inż. Robert Janowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • dr hab. inż. Marian S. Stachowicz, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin (przewodniczący), Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, Wojskowa Akademia Techniczna

Wydawca:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
www.wwsi.edu.pl
redakcja@wwsi.edu.pl
ISSN 1896-396X (wersja drukowana)
ISSN 2082-8349 (wersja online)

Deklaracja o wersji pierwotnej:
Do roku 2012 wersją pierwotną czasopisma była wersja papierowa.
Od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Indeksowanie:

Lista recenzentów

Recenzenci za rok 2020:

 1. Ewa Figielska,
 2. Michał Grabowski,
 3. Rober Janowski,
 4. Tomasz Malinowski,
 5. Leszek Rudak,
 6. Józef Wacnik

Recenzenci za rok 2019:

 1. Bogdan Galwas,
 2. Michał Grabowski,
 3. Marek Guziewicz,
 4. Krzysztof Madziar,
 5. Robert Miszczak,
 6. Tomasz Siemek,
 7. Józef Wacnik

Recenzenci za rok 2018:

 1. Ewa Figielska,
 2. Michał Grabowski,
 3. Tomasz Malinowski,
 4. Robert Miszczak,
 5. Dariusz Pałka

Recenzenci za rok 2017:

 1. Bogdan Galwas,
 2. Michał Grabowski,
 3. Robert Janowski,
 4. Ryszard Wieleba,
 5. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2016:

 1. Ewa Figielska,
 2. Bogdan Galwas,
 3. Michał Grabowski,
 4. Tomasz Malinowski,
 5. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2015:

 1. Ewa Figielska,
 2. Bogdan Galwas,
 3. Michał Grabowski,
 4. Ryszard Wieleba,
 5. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2014:

 1. Michał Grabowski,
 2. Krzysztof Różanowski,
 3. Ryszard Wieleba,
 4. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2013:

 1. Ewa Figielska,
 2. Michał Grabowski,
 3. Krzysztof Różanowski,
 4. Andrzej Ptasznik,
 5. Ryszard Wieleba,
 6. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2012:

 1. Ewa Figielska,
 2. Bogdan Galwas,
 3. Michał Grabowski,
 4. Andrzej Ptasznik,
 5. Krzysztof Różanowski,
 6. Oleg Zaikin

Recenzenci za rok 2011:

 1. Bogdan Galwas
 2. Zenon Gniazdowski
 3. Michał Grabowski
 4. Piotr Sienkiewicz


Wszystkie Zeszyty