Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 13/2015

Okładka Zeszytu 13/2015

Informacje wydawnicze

Spis treści

Od Redakcji

Ewa Figielska, Mateusz Wiatrak Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek do znajdowania ekstremów globalnych wybranych funkcji testowych

A particle swarm optimization algorithm for finding global extrema of some benchmark functions

DOI: 10.26348/znwwsi.13.7

BibTeX

@Article{Figielska2015,
  author = {Figielska, Ewa and Wiatrak, Mateusz},
  title = {Zastosowanie algorytmu optymalizacji rojem cząstek do znajdowania ekstremów globalnych wybranych funkcji testowych},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2015},
  volume = {9},
  number = {13},
  pages = {7--19},
  doi = {10.26348/znwwsi.13.7},
}

Andrzej Ptasznik, Przemysław Jeżewski, Arkadiusz Redzik Koncepcja szkoleniowej bazy danych „Dynamiczna populacja” – projekt realizowany przez koło naukowe

A concept of a “Dynamic Population” Training Database. Project implemented by Students Scientific Association

DOI: 10.26348/znwwsi.13.21

BibTeX

@Article{Ptasznik2015,
  author = {Ptasznik, Andrzej and Jeżewski, Przemysław and Redzik, Arkadiusz},
  title = {Koncepcja szkoleniowej bazy danych „Dynamiczna populacja”: projekt realizowany przez koło naukowe},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2015},
  volume = {9},
  number = {13},
  pages = {21--32},
  doi = {10.26348/znwwsi.13.21},
}

Dariusz Chaładyniak Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w sieciach komputerowych

Selected issues of data security in computer networks

DOI: 10.26348/znwwsi.13.33

BibTeX

@Article{Chaladyniak2015,
  author = {Chaładyniak, Dariusz},
  title = {Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w sieciach komputerowych},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2015},
  number = {13},
  pages = {33--56},
  doi = {10.26348/znwwsi.13.33},
}

Waldemar Łabuda Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania

The agile vs. traditional approach to the software development projects

DOI: 10.26348/znwwsi.13.57

BibTeX

@Article{Labuda2015,
  author = {Łabuda, Waldemar},
  title = {Podejście zwinne a tradycyjne do projektów wytwarzania oprogramowania},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2015},
  volume = {9},
  number = {13},
  pages = {57--87},
  doi = {10.26348/znwwsi.13.57},
}

Piotr Sienkiewicz Ontologia cyberprzestrzeni

The Onthology of Cyberspace

DOI: 10.26348/znwwsi.13.89

@Article{Sienkiewicz2015,
  author = {Sienkiewicz, Piotr},
  title = {Ontologia cyberprzestrzeni},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2015},
  volume = {9},
  number = {13},
  pages = {89--102},
  doi = {10.26348/znwwsi.13.89},
}

Zenon Gniazdowski Behavioral modeling of stressed MOSFET

DOI: 10.26348/znwwsi.13.103

@Article{Gniazdowski2015,
  author = {Gniazdowski, Zenon},
  title = {Behavioral modeling of stressed MOSFET},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2015},
  volume = {9},
  number = {13},
  pages = {103--126},
  doi = {10.26348/znwwsi.13.103},
}