Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 14/2016

Okładka Zeszytu 14/2016

Informacje wydawnicze

Spis treści

Od Redakcji

Roman Wyrzykowski, Tomasz Karoń Porównanie wydajności algorytmu k-means zaimplementowanego w języku X10 i środowisku C++/MPI (720.88 KB)

Performance comparison of the k-means algorithm implemented in the X10 programming language and the C++/MPI environment

DOI: 10.26348/znwwsi.14.7

BibTeX

@Article{Wyrzykowski2016a,
  author = {Wyrzykowski, Roman and Karoń, Tomasz},
  title = {Porównanie wydajności algorytmu k-means zaimplementowanego w języku X10 i środowisku C++/MPI},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {14},
  pages = {7--35},
  doi = {10.26348/znwwsi.14.7},
}

Kinga Kądziołka Identyfikacja wzorców w finansowych szeregach czasowych z wykorzystaniem hierarchicznych metod grupowania na przykładzie kursu BTC/PLN (300.54 KB)

Pattern recognition in financial time series using hierarchical clustering. The case of BTC/PLN exchange rate prediction

DOI: 10.26348/znwwsi.14.37

BibTeX

@Article{Kadziolka2016,
  author = {Kądziołka, Kinga},
  title = {Identyfikacja wzorców w finansowych szeregach czasowych z wykorzystaniem hierarchicznych metod grupowania na przykładzie kursu BTC/PLN},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {14},
  pages = {37--48},
  doi = {10.26348/znwwsi.14.37},
}

Dariusz Chaładyniak, Maciej Podsiadły Wybrane mechanizmy gwarantowania jakości usług w sieciach IP (2.19 MB)

Selected mechanisms of ensuring quality of services in IP Networks

DOI: 10.26348/znwwsi.14.49

BibTeX

@Article{Chaladyniak2016a,
  author = {Chaładyniak, Dariusz and Podsiadły, Maciej},
  title = {Wybrane mechanizmy gwarantowania jakości usług w sieciach IP},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {14},
  pages = {49--64},
  doi = {10.26348/znwwsi.14.49},
}

Waldemar Łabuda Analiza produktów w procesie wytwarzania oprogramowania w podejściu zwinnym (1.49 MB)

The products analysis in the agile approach to software development proces

DOI: 10.26348/znwwsi.14.65

BibTeX

@Article{Labuda2016,
  author = {Łabuda, Waldemar},
  title = {Analiza produktów w procesie wytwarzania oprogramowania w podejściu zwinnym},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {14},
  pages = {65--89},
  doi = {10.26348/znwwsi.14.65},
}