Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 24/2021

Spis treści

Od Redakcji

Strona redakcyjna

Jan Olszewski, Ewa Figielska Wykorzystanie algorytmu świetlika dla znajdowania ekstremów globalnych wybranych funkcji testowych (1.81 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.24.7

BibTeX

@Article{Olszewski2021,
  author   = {Olszewski, Jan and Figielska, Ewa},
  journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title    = {Wykorzystanie algorytmu świetlika dla znajdowania ekstremów globalnych wybranych funkcji testowych},
  year     = {2021},
  issn     = {1896-396X},
  number   = {24},
  pages    = {7--34},
  volume   = {15},
  doi      = {10.26348/znwwsi.24.7},
  keywords = {inteligencja rojowa, algorytm świetlikowy, optymalizacja},
}

Zenon Gniazdowski Principal Component Analysis versus Factor Analysis (1.37 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.24.35

BibTeX

@Article{Gniazdowski2021,
  author   = {Gniazdowski, Zenon},
  journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title    = {{Principal Component Analysis versus Factor Analysis}},
  year     = {2021},
  issn     = {1896-396X},
  number   = {24},
  pages    = {35--88},
  volume   = {15},
  doi      = {10.26348/znwwsi.24.35},
  keywords = {principal component analysis, factor analysis, number of principal components, number of factors, determining number of principal components, determining number of factors}, }