Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 25/2021

Spis treści

Od Redakcji

Strona redakcyjna

Julia Błaszczyk, Robert Janowski System automatycznej detekcji tablic rejestracyjnych i identyfikacji numerów pojazdów wykorzystujący sieci neuronowe (2.70 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.25.7

BibTeX

@Article{Blaszczyk2021,
  author   = {Błaszczyk, Julia and Janowski, Robert},
  journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title    = {System automatycznej detekcji tablic rejestracyjnych i identyfikacji numerów pojazdów wykorzystujący sieci neuronowe},
  year     = {2021},
  number   = {25},
  pages    = {7--31},
  volume   = {15},
  doi      = {10.26348/znwwsi.25.7},
  keywords = {sieci neuronowe, komputerowe rozpoznawanie obrazów, detekcja tablic rejestracyjnych, EfficientDet, Pytesseract, ALPR},
}

Adrian Damaziak, Piotr Kopciał Serwis internetowy prezentujący implementację wybranych zagadnień dostępności cyfrowej na podstawie WCAG 2.1 (4.65 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.25.33

BibTeX

@Article{Damaziak2021,
  author   = {Damaziak, Adrian and Kopciał, Piotr},
  journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title    = {Serwis internetowy prezentujący implementację wybranych zagadnień dostępności cyfrowej na podstawie {WCAG 2.1}},
  year     = {2021},
  number   = {25},
  pages    = {33--55},
  volume   = {15},
  doi      = {10.26348/znwwsi.25.33},
  keywords = {WCAG 2.1, dostępność cyfrowa witryny, testy dostępności, WAVE, WCAG 3.0},
}

Jakub Mitura, Beata E. Chrapko 3D Medical Segmentation Visualization in Julia with MedEye3d (616.26 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.25.57

BibTeX

@Article{Mitura2021,
  author   = {Mitura, Jakub and Chrapko, Beata E.},
  journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title    = {{3D Medical Segmentation Visualization in Julia with MedEye3d}},
  year     = {2021},
  number   = {25},
  pages    = {57--67},
  volume   = {15},
  doi      = {10.26348/znwwsi.25.57},
  keywords = {OpenGl, Computer Tomagraphy, PET/CT, medical image annotation, medical image visualization},
}