Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 6/2011

Okładka Zeszytu 6/2011

Visiting Professors (PDF 99,3 KB)

Andrzej Żyławski Warsaw School’s of Computer Science first steps towards internationalisation (PDF 143 KB)

Przemysław Bakowski Open Source Code – „Between West & East” (PDF 143 KB)

Otwarty kod źródłowy – „Pomiędzy Wschodem a Zachodem”

DOI: 10.26348/znwwsi.6.8

BibTeX

@Article{Bakowski2011,
    author  = {Bakowski, Przemysław},
    title   = {{Open Source Code – „Between West \& East”}},
    journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    year    = {2011},
    volume  = {5},
    number  = {6},
    pages   = {8--13},
    doi     = {10.26348/znwwsi.6.8},
}

Andrzej Szałas Semantic Web in a Nutshell (PDF 77 KB)

Sieć semantyczna w pigułce

DOI: 10.26348/znwwsi.6.14

BibTeX

@Article{Szalas2011,
    author  = {Szałas, Andrzej},
    title   = {{Semantic Web in a Nutshell}},
    journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    year    = {2011},
    volume  = {5},
    number  = {6},
    pages   = {14--19},
    doi     = {10.26348/znwwsi.6.14},
}

Talal Rahwan, Tomasz Michalak, Michael Wooldridge, Nicholas R. Jennings Anytime Coalition Structure Generation in Multi-Agent Systems With Positive or Negative Externalities (PDF 3,89 MB)

Generowanie struktur koalicyjnych w systemach wieloagentowych z pozytywnymi lub negatywnymi efektami zewnętrznymi

DOI: 10.26348/znwwsi.6.20

BibTeX

@Article{Rahwan2011,
    author  = {Rahwan, Talal and Michalak, Tomasz and Wooldridge, Michael and Jennings, Nicholas R.},
    title   = {{Anytime Coalition Structure Generation in Multi-Agent Systems With Positive or Negative Externalities}},
    journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    year    = {2011},
    volume  = {5},
    number  = {6},
    pages   = {20--59},
    doi     = {10.26348/znwwsi.6.20},
}

Teodor C. Przymusiński Updates of Deductive Knowledge Bases (PDF 118 KB)

Uaktualnianie dedukcyjnych baz wiedzy

DOI: 10.26348/znwwsi.6.60

BibTeX

@Article{Przymusinski2011,
    author  = {Przymusiński, Teodor C.},
    title   = {{Updates of Deductive Knowledge Bases}},
    journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    year    = {2011},
    volume  = {5},
    number  = {6},
    pages   = {60--66},
    doi     = {10.26348/znwwsi.6.60},
}

Halina Przymusińska Logic Programming Tools for Formal Software Specification (PDF 73,1 KB)

Zastosowanie narzędzi programowania logicznego do formalnej specyfikacji oprogramowania

DOI: 10.26348/znwwsi.6.67

BibTeX

@Article{Przymusinska2011,
    author  = {Przymusińska, Halina},
    title   = {{Logic Programming Tools for Formal Software Specification}},
    journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    year    = {2011},
    volume  = {5},
    number  = {6},
    pages   = {67--73},
    doi     = {10.26348/znwwsi.6.67},
}

Marek A. Suchenek Notes on Nonmonotonic Autoepistemic Propositional Logic (PDF 605 KB)

Uwagi dotyczące niemonotonicznego autoepistemicznego rachunku zdań

DOI: 10.26348/znwwsi.6.74

BibTeX

@Article{Suchenek2011,
    author  = {Suchenek, Marek A.},
    title   = {{Notes on Nonmonotonic Autoepistemic Propositional Logic}},
    journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    year    = {2011},
    volume  = {5},
    number  = {6},
    pages   = {74--93},
    doi     = {10.26348/znwwsi.6.74},
}

Marian S. Stachowicz, Lise Busk Kofoed Sustainable Design and Renewable Energy in the Engineering Curriculum (PDF 121 KB)

Projektowanie zrównoważone i energia odnawialna w programie studiów inżynierskich

DOI: 10.26348/znwwsi.6.94

BibTeX

@Article{Stachowicz2011,
     author  = {Stachowicz, Marian S. and Busk Kofoed, Lise},
    title   = {{Sustainable Design and Renewable Energy in the Engineering Curriculum}},
    journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    year    = {2011},
    volume  = {5},
    number  = {6},
    pages   = {94--99},
    doi     = {10.26348/znwwsi.6.94},
}

Visiting Professors Biogramy Autorów (PDF 417 KB)