Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 10/2013

Informacje wydawnicze

Spis treści

Od redakcji

Robert Janowski Ocena jakości usług telefonii pakietowej (1.00 MB)

Quality evaluation of the IP packet telephony

DOI: 10.26348/znwwsi.10.7

BibTeX

@Article{Janowski2013,
  author = {Janowski, Robert},
  title = {Ocena jakości usług telefonii pakietowej},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {10},
  pages = {7--24},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.10.7},
}

Michał Grabowski, Michał Korpusik Metrics and similarities in modeling dependencies between continuous and nominal data (829.99 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.10.25

BibTeX

@Article{Grabowski2013,
  author = {Grabowski, Michał and Korpusik, Michał},
  title = {Metrics and similarities in modeling dependencies between continuous and nominal data},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {10},
  pages = {25--37},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.10.25},
}

Bogdan Galwas, Andrzej Żyławski Successful MOOC project “IT School” for informatics education on secondary level (1.15 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.10.39

BibTeX

@Article{Galwas2013,
  author = {Galwas, Bogdan and Żyławski, Andrzej},
  title = {Successful {MOOC} project '{IT} {S}chool' for informatics education on secondary level},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {10},
  pages = {39--52},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.10.39},
}

Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska Raport końcowy z badań prowadzonych w ramach projektu „EFEKTYWNI 50+” (1.74 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.10.53

BibTeX

@Article{Szostakowska2013,
  author = {Szostakowska, Magdalena and Wójcikowska, Katarzyna},
  title = {Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu „{E}fektywni 50+”},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {10},
  pages = {53--126},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.10.53},
}