Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 15/2016

Okładka Zeszytu 15/2016

Informacje wydawnicze

Spis treści

Od Redakcji

Robert Janowski, Andrzej Janowski On EDF scheduler with the exponential deadlines (511.56 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.15.7

BibTeX

@Article{Janowski2016,
  author = {Janowski, Robert and Janowski, Andrzej},
  title = {On EDF scheduler with the exponential deadlines},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {15},
  pages = {7--17},
  doi = {10.26348/znwwsi.15.7},
}

Dariusz Chaładyniak Badanie możliwości i ograniczeń zarządzania ruchem sieciowym z wykorzystaniem protokołu MPLS we współczesnych sieciach teleinformatycznych (2.97 MB)

A study of opportunities and limitations of traffic management network using MPLS protocol in modern ICT networks

DOI: 10.26348/znwwsi.15.19

BibTeX

@Article{Chaladyniak2016,
  author = {Chaładyniak, Dariusz and Podsiadły, Maciej},
  title = {Badanie możliwości i ograniczeń zarządzania ruchem sieciowym z wykorzystaniem protokołu MPLS we współczesnych sieciach teleinformatycznych},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {15},
  pages = {19--39},
  doi = {10.26348/znwwsi.15.19},
}

Marcin Klimek Algorytmy konstrukcyjne dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami (762.84 KB)

Constructive algorithms for project scheduling with limited resources

DOI: 10.26348/znwwsi.15.41

BibTeX

@Article{Klimek2016,
  author = {Klimek, Marcin},
  title = {Algorytmy konstrukcyjne dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {15},
  pages = {41--52},
  doi = {10.26348/znwwsi.15.41},
}

Marcin Klimek Symulowane wyżarzanie dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami (1.29 MB)

Simulated annealing for project scheduling with limited resources

DOI: 10.26348/znwwsi.15.53

BibTeX

@Article{Klimek2016a,
  author = {Klimek, Marcin},
  title = {Symulowane wyżarzanie dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {15},
  pages = {53--65},
  doi = {10.26348/znwwsi.15.53},
}

Eduard Pesikov, Oleg Zaikin, Natalia Bakhtadze Optimization of the enterprise marketing strategy using the operations research (1.00 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.15.67

@Article{Pesikov2016,
  author = {Pesikov, Eduard and Zaikin, Oleg and Bakhtadze, Natalia},
  title = {Optimization of the enterprise marketing strategy using the operations research},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {15},
  pages = {67--77},
  doi = {10.26348/znwwsi.15.67},
}

Roman Wyrzykowski, Tomasz Karoń Porównanie wydajności i produktywności algorytmu tworzenia drzew decyzyjnych zaimplementowanego w środowiskach SPARK oraz GASPI (2.86 MB)

Performance and productivity comparison of algorithm of decision tree generation implemented in SPARK and GASPI environments

DOI: 10.26348/znwwsi.15.79

@Article{Wyrzykowski2016,
  author = {Wyrzykowski, Roman and Karoń, Tomasz},
  title = {Porównanie wydajności i produktywności algorytmu tworzenia drzew decyzyjnych zaimplementowanego w środowiskach SPARK oraz GASPI},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2016},
  volume = {10},
  number = {15},
  pages = {79--121},
  doi = {10.26348/znwwsi.15.79},
}