Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 17/2017

Informacje wydawnicze

Od Redakcji

Spis treści

Ewa Figielska Using Template Method and Strategy Design Patterns in the Python Implementation of a Metaheuristic Algorithm for Solving Scheduling Problems (1.20 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.17.7

BibTeX

@Article{Figielska2017,
 author = {Figielska, Ewa},
 title = {Using Template Method and Strategy Design Patterns in the Python Implementation of a Metaheuristic Algorithm for Solving Scheduling Problems},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2017},
 volume = {11},
 number = {17},
 pages = {7--22},
 doi = {10.26348/znwwsi.17.7},
}

Robert Janowski Architektura i zasada działania systemu IP Multimedia Subsystem (1.82 MB)

Architecture and principle of IP Multimedia Subsystem

DOI: 10.26348/znwwsi.17.23

BibTeX

@Article{Janowski2017a,
 author = {Janowski, Robert},
 title = {Architektura i zasada działania systemu IP Multimedia Subsystem},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2017},
 volume = {11},
 number = {17},
 pages = {23--67},
 doi = {10.26348/znwwsi.17.23},
}

Dariusz Chaładyniak, Andrzej Czarnecki Analiza wybranych narzędzi do pozyskiwania informacji o zaatakowanym systemie informatycznym (2.50 MB)

Analysis of selected tools for information collection about the compromised it system

DOI: 10.26348/znwwsi.17.69

BibTeX

@Article{Chaladyniak2017,
 author = {Chaładyniak, Dariusz and Czarnecki, Andrzej},
 title = {Analiza wybranych narzędzi do pozyskiwania informacji o zaatakowanym systemie informatycznym},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2017},
 volume = {11},
 number = {17},
 pages = {69--87},
 doi = {10.26348/znwwsi.17.69},
}

Dariusz Chaładyniak, Andrzej Czarnecki Analiza wybranych narzędzi do skanowania systemów informatycznych (2.89 MB)

Analysis of selected tools for scanning it systems

DOI: 10.26348/znwwsi.17.89

BibTeX

@Article{Chaladyniak2017a,
 author = {Chaładyniak, Dariusz and Czarnecki, Andrzej},
 title = {Analiza wybranych narzędzi do skanowania systemów informatycznych},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2017},
 volume = {11},
 number = {17},
 pages = {89--109},
 doi = {10.26348/znwwsi.17.89},
}