Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 19/2018

Spis treści

Od Redakcji

Strona redakcyjna

Maciej Białogłowski, Mateusz Staniaszek, Wojciech Laskowski, Marcin Grudniak Dynamics of Stochastic vs. Greedy Heuristics in Traveling Salesman Problem (3.97 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.19.7

BibTeX

@Article{Bialoglowski2018,
  author = {Białogłowski, Maciej and Staniaszek, Mateusz and Laskowski, Wojciech and Grudniak, Marcin},
  title = {Dynamics of Stochastic vs. Greedy Heuristics in Traveling Salesman Problem},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2018},
  volume = {12},
  number = {19},
  pages = {7--24},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.19.7},
}

Mariusz Borawski, Konrad Biercewicz Porównanie indeksów zaangażowania w grze wyścigowej z wykorzystaniem neuronauki poznawczej (6.13 MB)

Comparison of participation indexes in a racing game using neuroscience

DOI: 10.26348/znwwsi.19.25

BibTeX

@Article{Borawski2018,
  author = {Borawski, Mariusz and Biercewicz, Konrad},
  title = {Porównanie indeksów zaangażowania w grze wyścigowej z wykorzystaniem neuronauki poznawczej},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2018},
  volume = {12},
  number = {19},
  pages = {25--50},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.19.25},
  }

Dariusz Bzdyk, Robert Janowski Porównanie czasów wykonywania funkcji natywnych w aplikacjach mobilnych zaimplementowanych w technologiach natywnej i hybrydowej (2.23 MB)

The Comparison of the Native Function Execution Times for Mobile Application Implemented Using Native and Hybrid Approaches

DOI: 10.26348/znwwsi.19.51

BibTeX

@Article{Bzdyk2018,
  author = {Bzdyk, Dariusz and Janowski, Robert},
  title = {Porównanie czasów wykonywania funkcji natywnych w aplikacjach mobilnych zaimplementowanych w technologiach natywnej i hybrydowej},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2018},
  volume = {12},
  number = {19},
  pages = {51--77},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.19.51},
  }

Dariusz Chaładyniak, Paweł Niezgoda Zastosowanie przełączników we współczesnej infrastrukturze teleinformatycznej (1.57 MB)

Application of Switches in Contemporary ICT Systems and Networks

DOI: 10.26348/znwwsi.19.79

BibTeX

@Article{Chaladyniak2018,
  author = {Chaładyniak, Dariusz and Niezgoda, Paweł},
  title = {Zastosowanie przełączników we współczesnej infrastrukturze teleinformatycznej},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2018},
  volume = {12},
  number = {19},
  pages = {79--109},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.19.79},
  }