Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 2/2007

Okładka Zeszytu 2/2007

Zeszyt 2/2007 Informacje wydawnicze (PDF 47,8 KB)

Zeszyt 2/2007 Spis treści (PDF 51,7 KB)

Zeszyt 2/2007 Przedmowa (PDF 51,9 KB)

Włodzimierz Kasprzak Analiza obrazów dłoni na potrzeby biometrii (PDF 388 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.2.9

BibTeX

@Article{Kasprzak2007,
  author  = {Kasprzak, Włodzimierz},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Analiza obrazów dłoni na potrzeby biometrii},
  year    = {2007},
  number  = {2},
  pages   = {9--22},
  volume  = {2},
  doi     = {10.26348/znwwsi.2.9},
}

Tomasz Malinowski Rejestrowanie danych o ruchu sieciowym w środowisku aktywnych urządzeń sieciowych (PDF 595 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.2.23

BibTeX

@Article{Malinowski2007,
  author  = {Malinowski, Tomasz},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Rejestrowanie danych o ruchu sieciowym w środowisku aktywnych urządzeń sieciowych},
  year    = {2007},
  number  = {2},
  pages   = {23--37},
  volume  = {2},
  doi     = {10.26348/znwwsi.2.23},
}

Leszek Grad Kompresja stratna dźwięku (PDF 676 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.2.39

BibTeX

@Article{Grad2007,
  author  = {Grad, Leszek},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
   title   = {Kompresja stratna dźwięku},
  year    = {2007},
  number  = {2},
  pages   = {39--58},
  volume  = {2},
  doi     = {10.26348/znwwsi.2.39},
}

Zbigniew Rosiek Język C# i biblioteka DirectX w procesie wspomagania tworzenia gier na platformie MS Windows (PDF 137 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.2.59

BibTeX

@Article{Rosiek2007,
  author  = {Rosiek, Zbigniew},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Język C# i biblioteka DirectX w procesie wspomagania tworzenia gier na platformie MS Windows},
  year    = {2007},
  number  = {2},
  pages   = {59--75},
  volume  = {2},
  doi     = {10.26348/znwwsi.2.59},
}

Dariusz Olczyk Dialekty języka SQL w implementacjach Oracle oraz MS SQL Server (PDF 262 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.2.77

BibTeX

@Article{Olczyk2007,
  author  = {Olczyk, Dariusz},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Dialekty języka SQL w implementacjach Oracle oraz MS SQL Server},
  year    = {2007},
  number  = {2},
  pages   = {77--91},
  volume  = {2},
  doi     = {10.26348/znwwsi.2.77},
}

Zbigniew Rosiek Programowanie Windows Presentation Foundation AVALON w językach XAML oraz C# (PDF 197 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.2.93

BibTeX

@Article{Rosiek2007a,
  author  = {Rosiek, Zbigniew},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Programowanie Windows Presentation Foundation AVALON w językach XAML oraz C#},
  year    = {2007},
  number  = {2},
   pages   = {93--107},
  volume  = {2},
  doi     = {10.26348/znwwsi.2.93},
}

Krzysztof Różanowski Sztuczna inteligencja rozwój, szanse i zagrożenia (PDF 464 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.2.109

BibTeX

@Article{Rozanowski2007,
  author  = {Różanowski, Krzysztof},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Sztuczna inteligencja rozwój, szanse i zagrożenia},
  year    = {2007},
  number  = {2},
  pages   = {109--135},
  volume  = {2},
  doi     = {10.26348/znwwsi.2.109},
}

Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda Edukacyjne determinaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego (PDF 373 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.2.137

BibTeX

@Article{Sienkiewicz2007,
  author  = {Sienkiewicz, Piotr and Świeboda, Halina},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Edukacyjne determinaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego},
  year    = {2007},
  number  = {2},
  pages   = {137--161},
  volume  = {2},
  doi     = {10.26348/znwwsi.2.137},
}