Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 20/2019

Spis treści

Od Redakcji

Strona redakcyjna

Dariusz Chaładyniak, Paweł Niezgoda Zastosowanie zapór sieciowych we współczesnych sieciach komputerowych (2.68 MB)

Application of Firewalls in Contemporary Computer Networks

DOI: 10.26348/znwwsi.20.07

BibTeX

@Article{Chaladyniak2019,
  author = {Chaładyniak, Dariusz and Niezgoda, Paweł},
  title = {Zastosowanie zapór sieciowych we współczesnych sieciach komputerowych},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2019},
  volume = {13},
  number = {20},
  pages = {7--28},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.20.07},
  }

Maciej Kaczanowski Hybrydowy system rekomendacji planów treningowych (619.62 KB)

Training plans hybrid recommender system

DOI: 10.26348/znwwsi.20.29

BibTeX

@Article{Kaczanowski2019,
  author = {Kaczanowski, Maciej},
  title = {Hybrydowy system rekomendacji planów treningowych},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2019},
  volume = {13},
  number = {20},
  pages = {29--40},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.20.29},
  }

Zenon Gniazdowski Extension of the one-dimensional Stoney algorithm to a two-dimensional case (996.95 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.20.41

BibTeX

@Article{Gniazdowski2019,
  author = {Gniazdowski, Zenon},
  title = {Extension of the one-dimensional {S}toney algorithm to a two-dimensional case},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2019},
  volume = {13},
  number = {20},
  pages = {41--66},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.20.41},
  }