Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 22/2020

Spis treści

Od Redakcji

Strona redakcyjna

Alejandra Luna, Mario Bello, Ana Hernandez and Edmundo Bonilla Prediction of Missing Values in Adult Data Set of UCI Machine Learning: A Case of Study (403.11 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.22.7

BibTeX

@Article{Luna2020,
  author = {Luna, Alejandra and Bello, Mario and Hern\'andez, Ana and Bonilla, Edmundo},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title = {{Prediction of Missing Values in Adult Data Set of UCI Machine Learning: A Case of Study}},
  year = {2020},
  issn = {1896-396X},
  number = {22},
  pages = {7--21},
  volume = {14},
  doi = {10.26348/znwwsi.22.7},
  keywords = {Shannon theory, Entropy, Missing attributes, Adult dataset, UCI Machine Learning},
}

Anna Kisielińska-Ptasznik, Ewa Figielska Application of artificial neural networks in preliminary selection of pigmented lesions for further melanoma diagnosis (695.56 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.22.23

BibTeX

@Article{KisielinskaPtasznik2020,
    author = {Kisieli\'nska-Ptasznik, Anna and Figielska, Ewa},
    journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    title = {Application of artificial neural networks in preliminary selection of pigmented lesions for further melanoma diagnosis},
    year = {2020},
    issn = {1896-396X},
    number = {22},
    pages = {23--38},
    volume = {14},
    doi = {10.26348/znwwsi.22.23},
    keywords = {Artificial neural network, Data pre-processing, Melanoma diagnosis},
}

Dariusz Chaładyniak, Piotr Pindral Implementacja systemu informatycznego do monitorowania infrastruktury sieciowej (2.09 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.22.39

BibTeX

@Article{Chaladyniak2020,
    author   = {Chaładyniak, Dariusz and Pindral, Piotr},
    journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    title    = {Implementacja systemu informatycznego do monitorowania infrastruktury sieciowej},
    year     = {2020},
    issn     = {1896-396X},
    number   = {22},
    pages    = {39--63},
    volume   = {14},
    doi      = {10.26348/znwwsi.22.39},
    keywords = {sieci komputerowe, monitorowanie, systemy bezpieczeństwa, systemy informatyczne},
}