Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 23/2020

Spis treści

Od Redakcji

Strona redakcyjna

Anna Sierżantowicz, Andrzej Ptasznik Opracowanie koncepcji i implementacja modelu rozpoznawania obrazu z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji (2.08 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.23.7

BibTeX

@Article{Sierzantowicz2020,
    author   = {Sierżantowicz, Anna and Ptasznik, Andrzej},
    journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    title    = {Opracowanie koncepcji i implementacja modelu rozpoznawania obrazu z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji},
    year     = {2020},
    number   = {23},
    pages    = {7--26},
    volume   = {14},
    doi      = {10.26348/znwwsi.23.7},
}

Ewa Figielska Data mining tasks and methods – implementations in R (1.98 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.23.27

BibTeX

@Article{Figielska2020,
    author   = {Figielska, Ewa},
    journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    title    = {{Data mining tasks and methods -- implementations in R}},
    year     = {2020},
    number   = {23},
    pages    = {27--49},
    volume   = {14},
    doi      = {10.26348/znwwsi.23.27},
}

Zenon Gniazdowski O niektórych aspektach zdalnego egzaminowania z matematyki dyskretnej (690.35 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.23.51

BibTeX

@Article{Gniazdowski2020,
    author   = {Gniazdowski, Zenon},
    journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
    title    = {O niektórych aspektach zdalnego egzaminowania z matematyki dyskretnej},
    year     = {2020},
    number   = {23},
    pages    = {51--82},
    volume   = {14},
    doi      = {10.26348/znwwsi.23.51},
}