Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 27/2022

Spis treści

Od Redakcji

Strona redakcyjna

Dariusz Chaładyniak, Wojciech Wyrzykowski Implementacja technologii VLAN i VxLAN we współczesnych sieciach teleinformatycznych (3.00 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.27.7

BibTeX

@Article{Chaladyniak2022,
  author = {Chaładyniak, Dariusz and Wyrzykowski, Wojciech},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title = {Implementacja technologii VLAN i VxLAN we współczesnych sieciach teleinformatycznych},
  year = {2022},
  number = {27},
  pages = {7--38},
  volume = {16},
  doi = {10.26348/znwwsi.27.7},
}

Ewa Figielska Code refactoring: a Python example (1.13 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.27.39

BibTeX

@Article{Figielska2022,
  author = {Figielska, Ewa},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSi},
  title = {Code refactoring: a Python example},
  year = {2022},
  number = {27},
  pages = {39-56},
  volume = {16},
  doi = {10.26348/znwwsi.27.39},
}

Zenon Gniazdowski On the Analysis of Correlation Between Nominal Data and Numerical Data (1.30 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.27.57

BibTeX

@Article{Gniazdowski2022,
  author = {Gniazdowski, Zenon},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title = {{On the Analysis of Correlation Between Nominal Data and Numerical Data}},
  year = {2022},
  number = {27},
  pages = {57--82},
  volume = {16},
  doi = {10.26348/znwwsi.27.57},
}