Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 29/2023

Spis treści

Od Redakcji

Strona redakcyjna

Krzysztof Adamski Wybrane zagadnienia analizy szeregów czasowych (3.82 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.29.7

BibTeX

@Article{Adamski2023,
author = {Adamski, Krzysztof},
journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
title = {Wybrane zagadnienia analizy szeregów czasowych},
year = {2023},
number = {29},
pages = {7--104},
volume = {17},
doi = {10.26348/znwwsi.29.7},
url = {https://doi.org/10.26348/znwwsi.29.7},
}

Weronika Gramacka Wykorzystanie wstępnie wytrenowanych konwolucyjnych sieci neuronowych w zagadnieniu transferu stylu (1.42 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.29.105

BibTeX

@Article{Gramacka2023,
author = {Gramacka, Weronika},
journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
title = {Wykorzystanie wstępnie wytrenowanych konwolucyjnych sieci neuronowych w zagadnieniu transferu stylu},
year = {2023},
number = {29},
pages = {105--132},
volume = {17},
doi = {10.26348/znwwsi.29.105},
url = {https://doi.org/10.26348/znwwsi.29.105},
}