Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 1/2006

Okładka Zeszytu 1/2006

Zeszyt 1/2006 Informacje wydawnicze (PDF 51,2 KB)

Zeszyt 1/2006 Spis treści (PDF 61,3 KB)

Zeszyt 1/2006 Przedmowa (PDF 61,7 KB)

Piotr Sienkiewicz Od Eniaca do internetu i społeczeństwa wiedzy (PDF 999 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.9

BibTeX

@Article{Sienkiewicz2006,
  author  = {Sienkiewicz, Piotr},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Od Eniaca do internetu i społeczeństwa wiedzy},
  year    = {2006},
  issn    = {1896-396X},
  number  = {1},
  pages   = {9--23},
  volume  = {1},
  doi     = {10.26348/znwwsi.1.9},
}

Andrzej B. Chojnacki Badania operacyjne przy niepełnej informacji (PDF 134 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.25x

BibTeX

@Article{Chojnacki2006,
  author  = {Chojnacki, Andrzej B.},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Badania operacyjne przy niepełnej informacji},
  year    = {2006},
  issn    = {1896-396X},
  number  = {1},
  pages   = {25--41},
  volume  = {1},
  doi     = {10.26348/znwwsi.1.25},
}

Piotr Zaskórski Systemy informacji menedżerskiej (PDF 515 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.43

BibTeX

@Article{Zaskorski2006,
  author  = {Zaskórski, Piotr},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Systemy informacji menedżerskiej},
  year    = {2006},
  issn    = {1896-396X},
  number  = {1},
  pages   = {43--60},
  volume  = {1},
  doi     = {10.26348/znwwsi.1.43},
}

Waldemar Łabuda Zarządzanie działem technologii informacyjnych w firmie (PDF 942 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.61

BibTeX

@Article{Labuda2006,
  author  = {Łabuda, Waldemar},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Zarządzanie działem technologii informacyjnych w firmie},
  year    = {2006},
  issn    = {1896-396X},
  number  = {1},
  pages   = {61--79},
  volume  = {1},
  doi     = {10.26348/znwwsi.1.61},
}

Ewa Figielska Algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania (PDF 216 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.81

BibTeX

@Article{Figielska2006,
  author  = {Figielska, Ewa},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania},
  year    = {2006},
  issn    = {1896-396X},
  number  = {1},
  pages   = {81--92},
  volume  = {1},
  doi     = {10.26348/znwwsi.1.81},
}

Sławomir Pietrek Numeryczne modele prognoz pogody (PDF 382 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.93

BibTeX

@Article{Pietrek2006,
  author  = {Pietrek, Sławomir},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Numeryczne modele prognoz pogody},
  year    = {2006},
  issn    = {1896-396X},
  number  = {1},
  pages   = {93--103},
  volume  = {1},
  doi     = {10.26348/znwwsi.1.93},
}

Dariusz Chaładyniak Podstawy przetwarzania równoległego informacji (PDF 502 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.105

BibTeX

@Article{Chaladyniak2006,
  author  = {Chaładyniak, Dariusz},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Podstawy przetwarzania równoległego informacji},
  year    = {2006},
  issn    = {1896-396X},
  number  = {1},
  pages   = {105--114},
  volume  = {1},
  doi     = {10.26348/znwwsi.1.105},
}

Przemysław Przybylak Portal korporacyjny jako narzędzie wspomagające pracę w przedsiębiorstwie (PDF 1,87 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.115

BibTeX

@Article{Przybylak2006,
 author = {Przybylak, Przemysław},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 title  = {Portal korporacyjny jako narzędzie wspomagające pracę w przedsiębiorstwie},
 year  = {2006},
 issn  = {1896-396X},
 number = {1},
 pages  = {115--124},
 volume = {1},
 doi   = {10.26348/znwwsi.1.115},
}

Zenon Gniazdowski Od mikroelektroniki do mikrosystemów, czyli o roli i znaczeniu krzemu (PDF 180 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.125

BibTeX

@Article{Gniazdowski2006,
   author = {Gniazdowski, Zenon},
   journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
   title = {Od mikroelektroniki do mikrosystemów, czyli o roli i znaczeniu krzemu},
   year = {2006},
   issn = {1896-396X},
   number = {1},
   pages = {125--137},
   volume = {1},
   doi = {10.26348/znwwsi.1.125},
}

Andrzej Szałas O pewnych zastosowaniach eliminacji kwantyfikatorów w robotyce (PDF 113 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.1.139

BibTeX

@Article{Szalas2006,
   author = {Szałas, Andrzej},
   journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
   title = {O pewnych zastosowaniach eliminacji kwantyfikatorów w robotyce},
   year = {2006},
   issn = {1896-396X},
   number = {1},
   pages = {139--147},
   volume = {1},
   doi = {10.26348/znwwsi.1.139},
}