Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 3/2009

Okładka Zeszytu 3/2009

Piotr Sienkiewicz, Jerzy S. Nowak Sześćdziesiąt lat cybernetyki i polskiej informatyki (PDF 322 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.3.9

BibTeX

@Article{Sienkiewicz2009,
  author  = {Sienkiewicz, Piotr and Nowak, Jerzy S.},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Sześćdziesiąt lat cybernetyki i polskiej informatyki},
  year    = {2009},
  number  = {3},
  pages   = {9--24},
  volume  = {3},
  doi     = {10.26348/znwwsi.3.9},
}

Maciej Boniecki, Zenon Gniazdowski, Tomasz Nowakowski Wprowadzenie w rozwiązywanie konkursowych zadań programistycznych (PDF 216 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.3.25

BibTeX

@Article{Boniecki2009,
  author  = {Boniecki, Maciej and Gniazdowski, Zenon and Nowakowski, Tomasz},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Wprowadzenie w rozwiązywanie konkursowych zadań programistycznych},
  year    = {2009},
  number  = {3},
  pages   = {25--38},
  volume  = {3},
  doi     = {10.26348/znwwsi.3.25},
}

Zenon Gniazdowski O algorytmach badania własności relacji (PDF 807 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.3.23

BibTeX

@Article{Gniazdowski2009,
  author  = {Gniazdowski, Zenon},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {O algorytmach badania własności relacji},
  year    = {2009},
  number  = {3},
  pages   = {39--53},
  volume  = {3},
  doi     = {10.26348/znwwsi.3.23},
}

Waldemar Łabuda Koncepcja wdrożenia PMO w przedsiębiorstwie (PDF 524 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.3.39

BibTeX

@Article{Labuda2009,
  author  = {Łabuda, Waldemar},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Koncepcja wdrożenia {PMO} w przedsiębiorstwie},
  year    = {2009},
  number  = {3},
  pages   = {55--76},
  volume  = {3},
  doi     = {10.26348/znwwsi.3.39},
}

Piotr Zaskórski Modele e-planowania w systemach działania (PDF 1,53 MB)

DOI: 10.26348/znwwsi.3.61

BibTeX

@Article{Zaskorski2009,
  author  = {Zaskórski, Piotr},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Modele e-planowania w systemach działania},
  year    = {2009},
  number  = {3},
  pages   = {77--91},
  volume  = {3},
  doi     = {10.26348/znwwsi.3.61},
}

Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda Badanie potrzeb edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informatyki. Część 1 (PDF 304 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.3.97

BibTeX

@Article{Sienkiewicz2009a,
  author  = {Sienkiewicz, Piotr and Świeboda, Halina},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Badanie potrzeb edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informatyki. Część {I}},
  year    = {2009},
  number  = {3},
  pages   = {93--111},
  volume  = {3},
  doi     = {10.26348/znwwsi.3.97},
}