Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 4/2010

Okładka Zeszytu 4/2010

Zeszyt 4/2010 Informacje wydawnicze (PDF 56,7 KB)

Zeszyt 4/2010 Spis treści (PDF 60 KB)

Zeszyt 4/2010 Przedmowa (PDF 65,8 KB)

Przemysław Przybylak Wirtualna infrastruktura – nowe podejście do systemów (PDF 99,2 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.11

BibTeX

@Article{Przybylak2010,
  author  = {Przybylak, Przemysław},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Wirtualna infrastruktura -- nowe podejście do systemów},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {11--18},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.11},
}

Tomasz Malinowski Mechanizmy QOS w kontekście integrowania sieci IPV4 i IPV6 (PDF 1000 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.19

BibTeX

@Article{Malinowski2010,
  author  = { },
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Mechanizmy QoS w kontekście integrowania sieci IPV4 i IPV6}},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {19—40},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.19},
}

Dariusz Chaładyniak Wybrane zagadnienia przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz klastrów komputerowych (PDF 629 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.41

BibTeX

@Article{Chaladyniak2010,
  author  = {Chaładyniak, Dariusz},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Wybrane zagadnienia przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz klastrów komputerowych},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {41--53},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.41},
}

Szymon Supernak Wprowadzenie do modelowania architektur korporacyjnych w usługach publicznych (PDF 364 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.55

BibTeX

@Article{Supernak2010,
  author   = {Supernak, Szymon},
  journal  = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title    = {Wprowadzenie do modelowania architektur korporacyjnych w usługach publicznych},
  year     = {2010},
  number   = {4},
  pages    = {55--68},
  volume   = {4},
  doi      = {10.26348/znwwsi.4.55},
  keywords = {architektura korporacyjna, informatyczne technologie zarządzania, TOGAF, SOA, WebService, inżynieria ontologii, metadane, ITIL, COBIT, PRINCE2, PMBOK.},
}

Waldemar Łabuda Wybrane aspekty planowania w metodyce PRINCE2(TM) (PDF 305 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.69

BibTeX

@Article{Labuda2010,
  author  = {Łabuda, Waldemar},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Wybrane aspekty planowania w metodyce PRINCE2}},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {69--85},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.69},
}

Dariusz Olczyk Modelowanie strukturalne – definicje notacja techniki i narzędzia (PDF 282 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.97

BibTeX

@Article{Olczyk2010,
  author  = {Olczyk, Dariusz},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Modelowanie strukturalne – definicje, notacja, techniki i narzędzia},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {87--98},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.97},
}

Zbigniew Rosiek Mapowanie obiektowo-relacyjne ORM – czy tylko dobra idea (PDF 183 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.99

BibTeX

@Article{Rosiek2010,
  author  = {Rosiek, Zbigniew},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) -- czy tylko dobra idea?}},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {99--112},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.99},
}

Jerzy Stankiewicz Podstawowe i złożone polecenia SQL w implementacjach MS SQL Server 2008 (PDF 506 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.113

BibTeX

@Article{Stankiewicz2010,
  author  = { Stankiewicz, Jerzy },
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Podstawowe i złożone polecenia SQL w implementacjach ms SQL Server 2008}},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {113--136},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.113},
}

Andrzej Ptasznik Obsługa typu danych XML w MS SQL Server 2008 (PDF 91,4 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.137

BibTeX

@Article{Ptasznik2010,
  author  = {Ptasznik, Andrzej},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Obsługa typu danych XML w MS SQL Server 2008}},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {137--121},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.137},
}

Andrzej Ptasznik Elementy optymalizacji zapytań SQL (PDF 261 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.147

BibTeX

@Article{Ptasznik2010a,
  author  = {Ptasznik, Andrzej},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Elementy optymalizacji zapytań SQL}},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {147--157},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.147},
}

Paweł Potasiński Dane przestrzenne w bazach danych systemu Microsoft SQL Server 2008 R2 – wprowadzenie (PDF 220 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.159

BibTeX

@Article{Potasinski2010,
  author  = {Potasiński, Paweł},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Dane przestrzenne w bazach danych systemu Microsoft SQL Server 2008 R2 - wprowadzenie}},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {159--167},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.159},
}

Ireneusz Winnicki Fraktalne wokół nas i kilka słów o chaosie (PDF 555 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.169

BibTeX

@Article{Winnicki2010,
  author  = {Winnicki, Ireneusz},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Fraktalne wokół nas i kilka słów o chaosie},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {169--184},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.169},
}

Daniel Jaroszewski Grafika fotorealistyczna (PDF 387 KB)

DOI: 10.26348/znwwsi.4.185

BibTeX

@Article{Jaroszewski2010,
  author  = {Jaroszewski, Daniel},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Grafika fotorealistyczna},
  year    = {2010},
  number  = {4},
  pages   = {185--194},
  volume  = {4},
  doi     = {10.26348/znwwsi.4.185},
}