Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 5/2011

Okładka Zeszytu 5/2011

Zeszyt 5/2011 Informacje wydawnicze (PDF 65 KB)

Zeszyt 5/2011 Spis treści (PDF 74,3 KB)

Piotr Zaskórski Zeszyt 5/2011 Wprowadzenie (PDF 229 KB)

Michał Grabowski O pewnych heurystykach dynamicznego dobierania współczynników wygładzania w algorytmach prognozy (PDF 153 KB)

On Heuristics of Dynamic Computation of Smoothing Factors in Forecast Computing Algorithms

DOI: 10.26348/znwwsi.5.13

BibTeX

@Article{Grabowski2011,
  author = {Grabowski, Michał},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title = {O pewnych heurystykach dynamicznego dobierania współczynników wygładzania w algorytmach prognozy},
  year = {2011},
  number = {5},
  pages = {13--26},
  volume = {5},
  doi = {10.26348/znwwsi.5.13},
}

Zenon Gniazdowski O relacjach między grupą obrotów a grupą permutacji (PDF 3,32 MB)

About Relations Between Groups of Rotations and Permutations

DOI: 10.26348/znwwsi.5.27

BibTeX

@Article{Gniazdowski2011,
  author  = {Gniazdowski, Zenon},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {O relacjach między grupą obrotów, a grupą permutacji},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {27--45},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.27},
}

Włodzimierz Kasprzak, Piotr Olszewski Architektura informatyczna systemów ITS (PDF 835 KB)

Information System Architecture in ITS

DOI: 10.26348/znwwsi.5.47

BibTeX

@Article{Kasprzak2011,
  author  = {Kasprzak, Włodzimierz and Olszewski, Piotr},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Architektura informatyczna systemów ITS}},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {47--62},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.47},
}

Ewa Figielska Ewolucyjne metody uczenia ukrytych modeli Markowa (PDF 582 KB)

Evolutionary Methods for Training Hidden Markov Models

DOI: 10.26348/znwwsi.5.63

BibTeX

@Article{Figielska2011,
  author  = {Figielska, Ewa},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Ewolucyjne metody uczenia ukrytych modeli Markowa}},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {63--74},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.63},
}

Szymon Smaga Nadmierne dopasowanie w drzewach decyzyjnych (PDF 340 KB)

Excessive Fit in Decision Trees

DOI: 10.26348/znwwsi.5.75

BibTeX

@Article{Smaga2011,
  author  = {Smaga, Szymon},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Nadmierne dopasowanie w drzewach decyzyjnych},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {75--78},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.75},
}

Andrzej Chojnacki Modelowanie rozmyte w analizie jakościowej z wykorzystaniem środowiska OLAP (PDF 697 KB)

Fuzzy Modeling for Quality Analysis in OLAP Environment

DOI: 10.26348/znwwsi.5.79

BibTeX

@Article{Chojnacki2011,
  author  = {Chojnacki, Andrzej},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Modelowanie rozmyte w analizie jakościowej z wykorzystaniem środowiska OLAP}},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {79--85},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.79},
}

Dariusz Chaładyniak Wybrane technologie bezprzewodowej transmisji danych (PDF 1,55 MB)

Selected Technologies of Wireless Data Transmission

DOI: 10.26348/znwwsi.5.87

BibTeX

@Article{Chaladyniak2011,
  author  = {Chaładyniak, Dariusz},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Wybrane technologie bezprzewodowej transmisji danych},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {87--101},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.87},
}

Krzysztof Różanowski Ile jest bezpieczeństwa w bezpiecznych systemach informatycznych (PDF 461 KB)

How Much 'Security’ is There in the Secure IT Systems

DOI: 10.26348/znwwsi.5.103

BibTeX

@Article{Rozanowski2011,
  author  = {Różanowski, Krzysztof},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Ile jest „bezpieczeństwa” w bezpiecznych systemach informatycznych?},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {103--125},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.103},
}

Józef Wacnik Budowanie strategii organizacji przez zarządzanie kompetencjami informatyków (PDF 133 KB)

Building the Strategy of the Organization by Managing the IT Competence

DOI: 10.26348/znwwsi.5.127

BibTeX

@Article{Wacnik2011,
  author = {Wacnik, Józef},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title = {Budowanie strategii organizacji przez zarządzanie kompetencjami informatyków},
  year = {2011},
  number = {5},
  pages = {127--139},
  volume = {5},
  doi = {10.26348/znwwsi.5.127},
}

Oleg Zaikin, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina Zarządzanie łańcuchem dostaw w rozproszonym przedsiębiorstwie produkcyjnym (PDF 824 KB)

Quality Management of Supply Chain in Printing Company

DOI: 10.26348/znwwsi.5.141

BibTeX

@Article{Zaikin2011,
  author  = {Zaikin, Oleg and Olejnik-Krugły, Agnieszka and Kusztina, Emma},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Zarządzanie łańcuchem dostaw w rozproszonym przedsiębiorstwie produkcyjnym},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {141--153},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.141},
}

Szymon Supernak Platforma e-PUAP w procesie standaryzacji bazy edukacyjno-laboratoryjnej WWSI do nauczania informatycznych systemów zarządzania (PDF 478 KB)

e-PUAP Platform in Standardization Process of Laboratory-Educational WWSI to Teach About Information Technology Management

DOI: 10.26348/znwwsi.5.155

BibTeX

@Article{Supernak2011,
  author  = {Supernak, Szymon},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Platforma e-PUAP w procesie standaryzacji bazy edukacyjno-laboratoryjnej WWSI do nauczania informatycznych systemów zarządzania}},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {155--171},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.155},
}

Waldemar Łabuda Koncepcja organizacji studiów podyplomowych w WWSI z zakresu zarządzania projektami informatycznymi w aspekcie wykorzystania doświadczeń wybranych ośrodków europejskich (PDF 153 KB)

The Concept of Organizing in Warsaw School of Computer Science the Postgraduate Studies in the Field of it Project Management in Terms of Using The Experience of The Selected European Centers

DOI: 10.26348/znwwsi.5.173

BibTeX

@Article{Labuda2011,
  author  = {Łabuda, Waldemar},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {{Koncepcja organizacji studiów podyplomowych w WWSI z zakresu zarządzania projektami informatycznymi w aspekcie wykorzystania doświadczeń wybranych ośrodków europejskich}},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {173--194},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.173},
}

Ryszard Wieleba Inżynieria wiedzy w systemach ekspertowych (PDF 795 KB)

Knowledge Engineering in Expert Systems

DOI: 10.26348/znwwsi.5.195

BibTeX

@Article{Wieleba2011,
  author  = {Wieleba, Ryszard},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Inżynieria wiedzy w systemach ekspertowych},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {195--216},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.195},
}

Piotr Zaskórski Informacyjno-biznesowa ciągłość działania firmy (PDF 429 KB)

Information and Business Continuity of a Firm

DOI: 10.26348/znwwsi.5.217

BibTeX

@Article{Zaskorski2011,
  author  = {Zaskórski, Piotr},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  title   = {Informacyjno-biznesowa ciągłość działania firmy},
  year    = {2011},
  number  = {5},
  pages   = {217--232},
  volume  = {5},
  doi     = {10.26348/znwwsi.5.217},
}

Zeszyt 5/2011 Zakończenie

Summary