Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 8/2012

Informacje wydawnicze (163.42 KB

Spis treści (211.71 KB)

Wprowadzenie 205.86 KB)

Raport: Studia podyplomowe w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki 2008-2012 (1.16 MB)

Waldemar Łabuda Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni (432.91 KB)

The concept and the good practices of the postgraduate studies realization in the context of the WWSI experience

DOI: 10.26348/znwwsi.7.11

BibTeX

@Article{Labuda2012,
 author = {Łabuda, Waldemar},
 title = {Koncepcja i dobre praktyki realizacji studiów podyplomowych w kontekście doświadczeń Uczelni},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {8},
 pages = {19--34},
 issn = {1896-396X},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.19},
}

Piotr Zaskórski Ewaluacja projektów (715.46 KB)

Projects evaluation

DOI: 10.26348/znwwsi.8.35

BibTeX

@Article{Zaskorski2012,
 author = {Zaskórski, Piotr},
 title = {Ewaluacja projektów},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {8},
 pages = {35--45},
 issn = {1896-396X},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.35},
 }

Arkadiusz Smolarek Protokoły trasowania w sieciach AD HOC (764.61 KB)

Routing protocols in ad hoc networks

DOI: 10.26348/znwwsi.7.47

BibTeX

@Article{Smolarek2012,
 author = {Smolarek, Arkadiusz and Malinowski, Tomasz},
 title = {Protokoły trasowania w sieciach AD HOC},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {8},
 pages = {47--60},
 issn = {1896-396X},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.47},
 }

Dariusz Chaładyniak, Jacek Grzybowski Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych (896.29 KB)

Selected methods of diagnosing of telecommunication networks malfunctioning

DOI: 10.26348/znwwsi.8.61

BibTeX

@Article{Chaladyniak2012,
 author = {Chaładyniak, Dariusz and Grzybowski, Jacek},
 title = {Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {8},
 pages = {61--76},
 issn = {1896-396X},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.61},
 }

Dariusz Chaladyniak Działanie wybranych usług sieciowych (1.03 MB)

Selected network services functioning

DOI: 10.26348/znwwsi.8.77

BibTeX

@Article{Chaladyniak2012a,
 author = {Chaładyniak, Dariusz},
 title = {Działanie wybranych usług sieciowych},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {8},
 pages = {77--89},
 issn = {1896-396X},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.77},
 }

Krzysztof Różanowski, Mariusz Krej Projekt systemu Grid Computing klasy HPC pod kątem rozwiązania zdefiniowanych zagadnień optymalizacyjnych (423.90 KB)

The project of the Grid Computing system of HPC class in terms of solving defined optimization problems

DOI: 10.26348/znwwsi.8.91

BibTeX

@Article{Rozanowski2012,
 author = {Różanowski, Krzysztof and Krej, Mariusz},
 title = {Projekt systemu Grid Computing klasy HPC pod kątem rozwiązania zdefiniowanych zagadnień optymalizacyjnych},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {8},
 pages = {91--98},
 issn = {1896-396X},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.91},
 }

Zbigniew Piotrowski, Krzysztof Różanowski, Piotr Gajewski Bezpieczeństwo połączeń w telefonii PSTN (423.90 KB)

Safety calls PSTN telephony

DOI: 10.26348/znwwsi.8.99

BibTeX

@Article{Piotrowski2012,
 author = {Piotrowski, Zbigniew and Różanowski, Krzysztof and Gajewski, Piotr},
 title = {Bezpieczeństwo połączeń w telefonii PSTN},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {8},
 pages = {99--104},
 issn = {1896-396X},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.99},
 }

Jacek Markus Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji wielowarstwowych korzystających z relacyjnych baz danych Microsoft SQL (1.04 MB)

Hign availability in multi-layer application with relational databases Microsoft SQL

DOI: 10.26348/znwwsi.8.105

BibTeX

@Article{Markus2012,
 author = {Markus, Jacek},
 title = {{Mechanizmy zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji wielowarstwowych korzystających z relacyjnych baz danych Microsoft SQL}},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {8},
 pages = {105--116},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.105},
 keywords = {plikacje wielowarstwowe, wysoka dostępność, przetwarzanie w chmurze, replikacja, mirroring, always-on, Microsoft SQL},
}

Jacek Markus Wykorzystanie przestrzennych typów danych do tworzenia raportów (625.00 KB)

Using spatial data types in reports

DOI: 10.26348/znwwsi.8.119

BibTeX


@Article{Markus2012a,
 author = {Markus, Jacek},
 title = {{Wykorzystanie przestrzennych typów danych do tworzenia raportów}},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {9},
 pages = {119--128},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.119},
 keywords = {przestrzenne typy danych, Microsoft SQL, SSRS},
}

Paweł Potasiński Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012 (517.20 KB)

Selected uses of dynamic management views and functions in Microsoft SQL Server 2012

DOI: 10.26348/znwwsi.8.129

BibTeX


@Article{Potasinski2012,
 author = {Potasiński, Paweł},
 title = {{Wybrane zastosowania widoków i funkcji dynamicznych w systemie Microsoft SQL Server 2012}},
 journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
 year = {2012},
 volume = {6},
 number = {8},
 pages = {129--135},
 doi = {10.26348/znwwsi.8.129},
 keywords = {dynamiczny widok, plan wykonania, procedura składowana},
}