Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zeszyt 9/2013

Informacje wydawnicze

Spis treści

Przedmowa

dr hab. inż. Zenon Gniazdowski

Jan Małuszyński, Andrzej Szałas Negatywna informacja w języku regułowym 4QL (478.23 KB)

Negative information in a rule-based language 4QL

DOI: 10.26348/znwwsi.9.7

BibTeX

@Article{Maluszynski2013,
  author = {Małuszyński, Jan and Szałas, Andrzej},
  title = {Negatywna informacja w języku regułowym 4QL},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {7--14},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.7},
}

Ewa Figielska An Ant Colony Optimization Algorithm for Scheduling Parallel Machines with Sequence-Dependent Setup Costs (527.01 KB)

Zastosowanie algorytmu mrówkowego do szeregowania zadań na maszynach równoległych z uwzględnieniem kosztów przezbrojeń zależnych od kolejności zadań

DOI: 10.26348/znwwsi.9.15

BibTeX

@Article{Figielska2013,
  author = {Figielska, Ewa},
  title = {An ant colony optimization algorithm for scheduling parallel machines with sequence-dependent setup costs},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {15--26},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.15},
}

Zenon Gniazdowski Geometric interpretation of a correlation (892.94 KB)

Geometryczna interpretacja korelacji

DOI: 10.26348/znwwsi.9.27

BibTeX

@Article{Figielska2013@Article{Gniazdowski2013,
  author = {Gniazdowski, Zenon},
  title = {Geometric interpretation of a correlation},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {27--35},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.27},
}

Piotr Zaskórski, Krzysztof Szwarc Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania (1.19 MB)

Information resources security as determinant of IT management

DOI: 10.26348/znwwsi.9.37

BibTeX

@Article{Zaskorski2013,
  author = {Zaskórski, Piotr and Szwarc, Karol},
  title = {Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {37--52},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.37},
}

Marek Sawicki, Krzysztof Różanowski, Robert Czapkowski Automatyczna aktualizacja oprogramowania w urządzeniach embedded (1.35 MB)

Automatic software updates on Embedded devices

DOI: 10.26348/znwwsi.9.53

BibTeX

@Article{Sawicki2013,
  author = {Sawicki, Marek and Różanowski, Krzysztof and Czapkowski, Robert},
  title = {Automatyczna aktualizacja oprogramowania w urządzeniach embedded},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {53--62},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.53},
}

Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych (
921.67 KB)

Cloud computing as an environment of information integration

DOI: 10.26348/znwwsi.9.63

BibTeX

@Article{Palka2013,
  author = {Pałka, Dariusz and Zaskórski, Wojciech and Zaskórski, Piotr},
  title = {Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {63--77},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.63},
}

Piotr Kopciał Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych (1.44 MB)

E-learning methods and systems used in adult education

DOI: 10.26348/znwwsi.9.79

BibTeX

@Article{Kopcial2013,
  author = {Kopciał, Piotr},
  title = {Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {79--99},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.79},
}

Piotr Kopciał Koncepcja systemu e-learningu dla osób 50+ (861.65 KB)

E-learning system for people 50 +

DOI: 10.26348/znwwsi.9.101

BibTeX

@Article{Kopcial2013a,
  author = {Kopciał, Piotr},
  title = {Koncepcja systemu e-learningu dla osób 50+},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {101--118},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.101},
}

Emma Kusztina, Oleg Zaikin, Andrzej Żyławski, Ryszard Tadeusiewicz Model motywacji nauczyciela i studentów podczas nabywania kompetencji (722.22 KB)

The motivation model of the learning/ teaching process for the competence formation in ODL

DOI: 10.26348/znwwsi.9.119

BibTeX

@Article{Kusztina2013,
  author = {Kusztina, Emma and Zaikin, Oleg and Żyławski, Andrzej and Tadeusiewicz, Ryszard},
  title = {Model motywacji nauczyciela i student{\'o}w podczas nabywania kompetencji},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {119--137},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.119},
}

Maciej M. Sysło Outreach: działania ukierunkowane na przyszłych studentów informatyki (513.88 KB)

Outreach to Prospective Informatics Students

DOI: 10.26348/znwwsi.9.139

BibTeX

@Article{Syslo2013,
  author = {Sysło, Maciej M.},
  title = {Outreach: działania ukierunkowane na przyszłych studentów informatyki},
  journal = {Zeszyty Naukowe WWSI},
  year = {2013},
  volume = {7},
  number = {9},
  pages = {139--156},
  issn = {1896-396X},
  doi = {10.26348/znwwsi.9.139},
}